Groenbemesters

investeer in een gezonde, vruchtbare bodem

Zorg goed voor de bodem

Groenbemesters zijn vandaag de dag onmisbaar in het bouwplan. Door intensieve teelten, gepaard met krappe bemestingsnormen, zijn goede groenbemesters namelijk cruciaal om de bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid op peil te houden. Neutkens biedt een ruim assortiment groenbemesters, specifiek voor:

  • leveren van organische stof aan de bodem

    gewassen met veel biomassa en intensieve beworteling leveren de nodige organische stof aan de bodem

  • voorkomen en bestrijden van schadelijke aaltjes

    schadelijke aaltjes zorgen voor steeds meer problemen. Een slimme inzet van aaltjesbestrijdende groenbemesters voorkomt en vermindert deze schade

  • verbetering van de bodemstructuur

    intensief en diep wortelende groenbemesters zorgen voor een betere structuur en brengen meer lucht in de bodem

groenbemester kenmerk zaaien tot kg / ha
bladrammenas bestrijdt BCA en M. Chitwoodi half september 20 – 30
japanse haver bestrijdt Pratylenchus penetrans half september 60 – 80
gele mosterd bestrijdt BCA en M. Chitwoodi oktober 20 – 30
tagetes bestrijdt P.p en chitwoodi half september 6 – 8
Optima Grasmix GLB snel een snede gras november 25 – 40
Landsberger Gemenge winterhard, geschikt als ruwvoer half september 50 – 70
Soedangras enorm veel organische stof begin augustus 30
Italiaans raaigras veel organische stof oktober 25 – 40
Engels raaigras bestrijdt BCA en M. Chitwoodi half september 20 – 30