Piadin nitrificatieremmer

een betere benutting van stikstof uit drijfmest

Meer rendement uit uw drijfmest

Met PIADIN benut u stikstof uit drijfmest beter. Er spoelt minder stikstof uit, waardoor het gewas er meer van opneemt. Met dezelfde hoeveelheid drijfmest blijft er dus meer stikstof beschikbaar voor het gewas. Dat ziet u terug in een hogere gewasopbrengst.

Dierlijke mest bevat stikstof in organische vorm en als ammonium. Een groot deel van de dierlijke mest in Nederland wordt toegediend na opslag in een mestkelder of elders, een kleiner deel wordt tijdens beweiding uitgescheiden. Toediening van dierlijke mest is gereguleerd en aan wettelijke bepalingen onderworpen en vindt plaats tussen 15 februari en 1 september en voornamelijk gedurende het groeiseizoen. De piek van toediening is in het voorjaar. In vergelijking met kunstmest komt relatief zeer vroege toediening voor, direct vanaf 15 februari met hoger risico op uitspoeling en denitrificatie in het natte voorjaar. Het toepassen van nitrificatieremmers is een maatregel om stikstofverlies door uitspoeling en denitrificatie bij de bemesting van grasland en bouwland te reduceren.

De werking van nitrificatieremmer PIADIN

In de bodem wordt ammoniumstikstof uit drijfmest omgezet in nitraatstikstof. Deze stikstofvorm heeft als nadeel dat het onder invloed van neerslag snel uitspoelt naar het grondwater en verloren gaat voor het gewas. PIADIN inactiveert de bacteriën die verantwoordelijk zijn voor dit proces (nitrificatie). De nitrificatieremmer in PIADIN zorgt ervoor dat ammoniumstikstof geleidelijk wordt omgezet in nitraatstikstof. Met PIADIN blijft de kostbare stikstof uit drijfmest langer in de bodem aanwezig en komt beschikbaar als nitraatstikstof op het moment dat het gewas de stikstof nodig heeft. Hierdoor kan het gewas de beschikbare stikstof optimaal omzetten in hogere opbrengsten

WIJ ZIJN BEREIKBAAR:

ma – vr 8:00 – 17:00

0497 – 59 17 94

ONZE LOCATIE

UW ADVISEUR

MARK v.d. BROEK
MARK v.d. BROEKOost Brabant – Noord Limburg
06 51993881
“Goede teeltbegeleiding is mijn speerpunt”
FRANK SCHEPENS
FRANK SCHEPENSMidden en Oost Brabant
06 51818941
“In de basis zit de meeste winst, is mijn ervaring”
DAAN BRESSERS
DAAN BRESSERSKempen - Zuid en Oost Brabant
06 51224551
“Een klant verder helpen staat bij mij op 1”
SANDER BERNAERTS
SANDER BERNAERTSbiologische landbouw
06 51224552
“Mijn uitgangspunt: de natuur heeft altijd gelijk”
PIM CLOTSCHER
PIM CLOTSCHERbiologische landbouw
06 83521185
“Een biologische teelt tot een succes maken geeft erg veel energie”

Schrijf u in voor ons gratis ruwvoedernieuws

In onze ruwvoer nieuwsbrief delen wij tips, adviezen en relevante ontwikkelingen op het gebied van ruwvoerteelt. Schrijf u hier in en we houden u op de hoogte!