Neutkens mengsel op maat biologisch

Productief en duurzaam kruidenrijk graslandmengsel

Over de 1001 ha actie

1001 ha sluit naadloos aan bij het streven van Zaadhandel Neutkens om Nederland biodiverser te maken. Deze campagne maakt het mogelijk om tegen lage kosten kennis te maken met de mogelijkheden en voordelen van diversiteit in de vorm van kruidenrijk grasland.

Ook binnen deze campagne doen we waar we goed in zijn, en dat is het leveren van een maatwerk mengsel. Na een doeltreffend telefonisch adviesgesprek, doen wij u een mengsel voorstel per mail. Na dat u akkoord bent, leveren we dit doorgaans binnen vijf werkdagen.

Maatwerk loont!

Doordat we de mogelijkheid hebben een mengsel samen te stellen wat precies bij de situatie past, heb je de eerste voorsprong al te pakken. Lang niet alle kruiden zijn overal inpasbaar. Sommige componenten hebben hogere temperatuur nodig om te kunnen kiemen en vestigen en zijn daardoor minder geschikt voor vroege of late inzaai.

Is het mengsel  bestemd voor melkkoeien of zoogkoeien, paarden of schapen? Het zijn wezenlijk verschillende dieren,  die ook wezenlijk verschillende behoefte hebben.

Boert u op opdrachtige klei, of droogte gevoelige zandgrond?

Stuk voor stuk grote verschillen waar in de samenstelling van een mengsel rekening mee gehouden moet en kan worden.

Samenstelling

Omdat we maatwerk leveren, is de samenstelling wisselend.

Binnen de actie 1001ha zijn er wel een aantal voorwaarden van toepassing. Zo bestaat ieder mengsel uit minimaal 30% kruiden en klaver en uit maximaal 70% grassen.

Zaaidichtheid is minimaal 40 kg per hectare.

Een greep uit de mogelijkheden:

Grassen Klavers Kruiden
Beemdlangbloem Basterdklaver Cichorei
Engels raaigras Hopklaver Duizendblad
Kropaar Luzerne (met rhizobium) Karwij
Rietzwenk (zachtbladig) Rode klaver (mattenklee, diploïd, tetraploïd) Koriander
Timothee Rolklaver Pastinaak
Veldbeemd Witte klaver (cultuur en weide) Peterselie
Smalle weegbree
Venkel