Privacy Beleid

Zaadhandel Neutkens BV hecht veel belang aan de privacy en bescherming van uw persoonlijke gegevens. In ons Privacy Beleid vindt u terug hoe zorgvuldig wij met uw gegevens omgaan.

  1. Welke gegevens verwerken wij ?

Wij registreren de gegevens die u ons toevertrouwt in ons contactformulier en bij het aanmelden voor ons email nieuwsbrief. Daarnaast verzamelen wij automatisch informatie die bij een bezoek aan de website door de browser beschikbaar gesteld wordt (IP-adres, browser, …).

De verwerking van uw gegevens is onderworpen aan de Privacywetgeving.

  1. Verwerkingsverantwoordelijke

De Website is eigendom van en wordt beheerd door Zaadhandel Neutkens BV, gevestigd Lantie 1a, 5512 NG te VESSEM, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met Vestigingsnr. 000018688187. U kunt ons per telefoon bereiken via 0497 – 59 17 94 en per e-mail op info@neutkens.nl. In uitvoering van de Privacywet dient Zaadhandel Neutkens BV als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ worden beschouwd.

  1. Doel van het verwerken van de gegevens

De vewerkingsverantwoordelijke verzamelt de gegevens om u beter te kunnen helpen bij:

  • U in contact te brengen met medewerkers
  • Om statistieken op te maken m.b.t. het aantal bezoekers, bezochte pagina’s,…
  • Om u op uw aangeven te informeren middels onze email nieuwsbrief

Voor alle andere toepassingen van de gegevens zal de verwerkingsverantwoordelijke altijd voorafgaande toestemming aan de betrokkene vragen.

  1. Bescherming van uw gegevens

Zaadhandel Neutkens BV is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en wij verbinden ons er toe uw persoonlijke gegevens naar best vermogen te beschermen.

In de berichten die u eventueel worden toegestuurd via e-mail zal er altijd een koppeling staan waarmee u zich kunt uitschrijven indien u dat wenst. Als betrokkene heeft u eveneens het recht u te verzetten tegen verwerking van de medegedeelde gegevens. U hebt steeds recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens. U heeft het recht deze gegevens te corrigeren. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kan u via een email aan info@neutkens.nl dan wel middels een gedateerde en ondertekende brief aan Zaadhandel Neutkens BV contact opnemen.