Bufferstroken2024-05-30T17:08:44+02:00

Bufferstroken

In kader van de eco-activiteiten (GLB) heeft Zaadhandel Neutkens een mengsel samengesteld voor het aanleggen van bufferstroken met kruiden.

In Engeland is er bij een zeer groot akkerbouwbedrijf uitgebreid onderzoek gedaan naar diversiteit.

Op de bedrijfsdelen met meer ecologische habitat waren duidelijk meer bestuivers en natuurlijke vijanden. Een diverse rand is bij uitstek een geschikte habitat voor vogels en insecten.

Zaadhandel Neutkens heeft twee  bufferstroken samengesteld, die  voldoen aan de Eco-activiteit “Bufferstroken met kruiden langs grasland.” (Gemeenschappelijk landbouwbeleid). Deze mengsels zijn biologisch of gangbaar verkrijgbaar. Op basis van traaggroeiende grassen, diverse klavers en kruiden.

  • Bufferstrook 1 Persistent & Divers: Basismengsel voor akkerranden met traaggoeiende grassen, kruiden en klavers. Gericht op permanente begroeiïng, beperkte groeikracht en wat bloei voor nuttige insecten.

  • Bufferstrook 2 Soortenrijk: Zeer divers mengsel voor permanente akkerranden met veel bloei en diversiteit. Voor nuttige insecten en bestuivers. Voldoet aan de Eco-activiteit “Bufferstroken met kruiden langs grasland”

Tips voor een bufferstrook langs uw akker

  • Kies bij voorkeur mengsels met veel diversiteit en inheemse soorten

  • Vermijd beter schermbloemige soorten, zeker als er schermbloemige gewassen worden geteeld.

  • Houd een kleine rand aan waarin u kunt bewerken tussen gewas en bufferstrook. Een kruidenrijk mengsel voor bufferstrook is uiteraard wat duurder maar toch vallen de meerkosten vaak mee.

De laatste nieuwsberichten over bufferstroken & akkerranden

UW ADVISEUR IN LANDBOUWZADEN

Pim_Clotscher

PIM CLOTSCHER

UW ADVISEUR IN LANDBOUWZADEN

MARCO D’HAENS

UW ADVISEUR IN LANDBOUWZADEN

KEVIN MANNENS

UW ADVISEUR IN LANDBOUWZADEN

Kees-Hotting

KEES HOTTING

Ga naar de bovenkant