Bufferstroken

Een verhoogde biodiversiteit rond uw akker trekt nuttige insecten en bestuivers aan. Die insecten trekken ook vogels aan. De nuttige insecten en vogels vormen natuurlijke vijanden voor diverse plaagdieren.

In kader van de eco-activiteiten (GLB) heeft Zaadhandel Neutkens een aantal mengsels samengesteld voor het aanleggen van bufferstroken met kruiden.

In Engeland is er bij een zeer groot akkerbouwbedrijf uitgebreid onderzoek gedaan naar diversiteit.

Op de bedrijfsdelen met meer ecologische habitat waren duidelijk meer bestuivers en natuurlijke vijanden. Een diverse rand is bij uitstek een geschikte habitat voor vogels en insecten.

Tips voor een bufferstrook langs uw akker

  • Kies bij voorkeur mengsels met veel diversiteit en inheemse soorten

  • Vermijd beter schermbloemige soorten, zeker als er schermbloemige gewassen worden geteeld.

  • Houd een kleine rand aan waarin u kunt bewerken tussen gewas en bufferstrook. Een kruidenrijk mengsel voor bufferstrook is uiteraard wat duurder maar toch vallen de meerkosten vaak mee.

Zaadhandel Neutkens heeft drie  bufferstroken samengesteld, die  voldoen aan de Eco-activiteit “Bufferstroken met kruiden langs grasland.” (Gemeenschappelijk landbouwbeleid). Deze mengsels zijn zowel biologisch als gangbaar verkrijgbaar. Op basis van traaggroeiende grassen, diverse klavers en kruiden.

Binnenkort verkrijgbaar via onze webshop

UW ADVISEURS

Pim_Clotscher

PIM CLOTSCHER

Sander-Bernaerts

SANDER BERNAERTS

Kees-Hotting

KEES HOTTING

ZAADHANDEL NEUTKENS