Bezoek de proeftuin

Onze proeftuin heeft de belangrijke functie om onze adviezen en mengsels te optimaliseren. Daarnaast is het natuurlijk ook een “etalage” waarmee we kunnen laten zien welke mogelijkheden er zijn. We proberen en zaaien allerlei bestaande en “nieuwe” soorten en mengsels.

In het najaar van 2020 begonnen we met de aanleg van de nieuwe proeftuin. Een bijzonder project. Het perceel was jarenlang grasland en – belangrijker nog – werd in het verleden niet bemest. Hierdoor komen meer soorten beter tot hun recht. En dat blijkt, want de tuin ligt er prachtig bij. Ieder veldje  is voorzien van een bordje waarop de samenstelling, zaaihoeveelheid en toepassingsgebied is te lezen.

Er zijn 164 velden gezaaid met weidemengsels met klavers en kruiden, groenbemesters, natuurmengsels, akkerranden etc. Dit biedt veel inspiratie om de biodiversiteit op uw bedrijf te vergroten. Verschillende mengsels, soorten en rassen worden getoond zoals cichorei (voor weides), rietzwenkgras, kropaar, zomerwikke, klavers, bladraap en phacelia. Daarnaast zijn ook soorten te zien als festulolium, roodzwenkgras, microklaver, wondklaver en basterdklaver.

Ontwikkelingen volgen

Op ieder veldje is aanbevolen zaaidichtheid aangehouden. Een hogere zaaidichtheid verstoort de juiste balans tussen de afzonderlijke soorten. De meerjarige soorten bloeien in het eerste jaar al omdat ze voldoende koude kregen dankzij de inzaai op 22 oktober. De eenjarige mengsels werden in mei 2021 ingezaaid samen met 8 grasmengsels voor sport en recreatie. Een aantal velden van de meerjarige mengsels werd in juni afgemaaid om alle soorten voldoende ruimte te geven. De ontwikkeling van onder meer klaproos en korenbloem was dit jaar erg massaal waardoor de andere soorten in de verdrukking kwamen. Het vochtige voorjaar zorgde  dat in de natuur en bermen veel meer kruiden en bloemen te zien zijn. De linkerhelft van de velden in de categorie kruidenrijke berm zijn op 8 juli gemaaid.

Categorieën

De mengsels zijn per categorie gerangschikt. Welke categorieën zijn er?

 • Veldbloemen mengsels één- en/of meerjarig
 • Bijenmengsels één en/of meerjarig
 • Optima Bloemenmengsels (inheems)
 • Akkeranden en patrijzen mengsels
 • Kruidenrijke bermen
 • Wildmengsels
 • Bloemrijk gazon
 • Grasmengsels voor sport en recreatie
 • Vergelijking wildtype en cultuurtype bij diverse soorten categorieën
 • Groenbemestermengsels biologisch en gangbaar
 • Weidemengsels biologisch en gangbaar