Kruidenrijk grasland

Kruidenrijke graslanden herbergen een grote verscheidenheid aan grassen en kruiden. Door de open structuur zijn kruidenrijke graslanden zeer geschikt als foerageer- en nesthabitat voor weidevogels en insecten. Naast weidevogels zijn kruidenrijke graslanden ook voor andere boerenlandvogels, zoals patrijzen, graspiepers en gele kwikstaarten een aantrekkelijk foerageer- en leefgebied. Dit geldt ook voor reeën, muizen, dassen en roofvogels, zoals de uil en de torenvalk.

  • Brabants grasmengsel: Dit grasmengsel is samengesteld in samenwerking met het Brabants landschap. Dit mengsel wordt gebruikt voor inzaai van nieuwe akkers. Op deze manier worden er vele grassen in de grasmat gebracht. In het grasmengsel is ook klaver gebruikt
  • Brabants Landschap bloemenweide: Grasmengsel met acht meerjarige kruiden. Dit zijn sterke soorten die van nature ook in bermen voorkomen.
  • Bloemenpracht met gras: Zeer rijk bloeiend mengsel met een hogere betredingstolerantie in de winter, door het aandeel gras. In het voorjaar of late najaar afmaaien en na enkele dagen afvoeren.
  • Margrietmengsel 1: Het Margrietmengsel 1 is een prachtig mengsel met meer dan 40% kruiden voor kalkarme, zandige of leemhoudende grond.

BEKIJK OOK:

UW ADVISEUR

GEERT-JAN LUEB

06 – 50 86 69 88

Brabants grasmengsel

BRABANTS GRASMENGSEL

Margrietmengsel

MARGRIETMENGSEL

Brabants Landschap Bloemenweide

BRABANTS LANDSCHAP BLOEMENWEIDE