Kruidenrijke berm

Het verhogen van de biodiversiteit van wegbermen is een doorlopend proces. Deze speciale bermkruidenmengsels geven een flinke impuls aan die biodiversiteit. Deze mengsels zijn samengesteld uit waardevolle grassen- en kruidensoorten die een grote aantrekkingskracht hebben op insecten en vogels. Ook aan de verkeersveiligheid en de beheerkosten is gedacht in deze mengsels: de soorten blijven laag, zijn jaarrond groen en lenen zich perfect voor zeer extensief beheer.

  • Bremos: Het Bremosmengsel is een schitterend laagblijvend grasmengsel voor de inzaai van bermen met veelvoorkomende inheemse soorten als duizendblad, knoopkruid, margriet en rolklaver.
  • Staygreen 1 (verkeersveilig, <30 cm): Staygreen 1 is een laagblijvende en jaarrond groene gras- en kruidenvegetatie voor een verkeersveilige afbakening van wegen en paden. De onderhoudsbehoefte is minimaal en dat maakt het bermbeheer op lastig bereikbare plaatsen een stuk eenvoudiger. Het zaaiadvies is 56 kg per hectare.
  • Staygreen 2 (bestrijding van de eikenprocessierups, <60 cm): Dit mengsel van grotendeels scherm- en vlinderbloemige planten trekt natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan. Denk aan sluipwespen, gaasvlieglarven, roofwantsen, lieveheersbeestjes en op insecten afkomende kool- en pimpelmezen. Het zaaiadvies is 15 kg per hectare.
  • Staygreen 3 (bestuivers, 60 – 80 cm): Staygreen 3 is geselecteerd op kleur, geur en nectarproductie. Daarmee voorziet deze blijvende gras- en kruidenvegetatie in een gevarieerd voedselaanbod voor bestuivende insecten. Cruciaal omdat het aantal overlevings- en voortplantingsplekken van vlinders en bijen afneemt. Het zaaiadvies is 15 kg per hectare.

BEKIJK OOK:

UW ADVISEUR

GEERT-JAN LUEB

BREMOS

Smalle weegbree 2

SMALLE WEEGBREE

ROLKLAVER

STAYGREEN 3