Mengsels voor groot en klein wild

Wildmengsels zijn bedoeld voor het verbeteren van de biotoop van het wild, zoals fazanten, patrijzen, konijnen en reeën. Deze dieren moeten voldoende beschutting en voedsel kunnen vinden, zowel overdag als in de nacht. Er zijn eenjarige mengsels en meerjarige mengsels.

  • Wildmengsel WA-20 (eenjarig): Dit zaadmengsel is een lust voor het oog en het dier. Het zaadmengsel kan vroeg in het voorjaar gezaaid worden, bloeit in de zomer en trekt een rijk insectenleven aan. Door diverse zaaddragende planten wordt er gezorgd voor een rijk aanbod van voedsel en dekking voor het wild.
  • Wildmengsel met kruiden WA-30 (meerjarig): Het wildmengsel met kruiden bestaat grotendeels uit grassen en kruiden is speciaal bestemd voor kleiner wild. Dit zaadmengsel zorgt voor voldoende voedsel gedurende het hele jaar.
  • Wildweide / Reeënweide WA-40 (meerjarig): Dit zaadmengsel bestaande uit grassen en kruiden is speciaal samengesteld voor reeën en overig rood wild. Dit zaadmengsel kan tegen schaduwrijke omgevingen en zorgt voor genoeg voedsel gedurende het hele jaar.
  • Wildmengsel leefruimte WA-70: Het wildmengsel leefruimte biedt een grote verscheidenheid aan soorten en is vooral interessant voor insecten, bijen en vogels. Het mengsel verhoogt de biodiversiteit en is goed toe te passen op kleinere oppervlaktes.
  • Fazantenweide: Dit eenjarige mengsel is speciale samengesteld voor de kleinere wildsoorten als fazanten en patrijzen.
  • Biotoopmengsel KNJV: De Nederlandse jagersvereniging heeft in samenwerking met SBNL een zaadmengsel samengesteld voor het verbeteren van de biodiversiteit. Het mengsel is geschikt voor meerdere grondtypes en staat ongeveer 6 tot 8 weken na het zaaien in bloei.

BEKIJK OOK:

UW ADVISEUR

GEERT-JAN LUEB

06 – 50 86 69 88

Boekweit

BOEKWEIT

WA-40

WILDWEIDE / REEËENWEIDE WA-40

WA-70

WILDMENGSEL LEEFRUIMTE WA-70

Biotoopmengsel KNVJ

BIOTOOPMENGSEL KNJV