Partridge

De afname van geschikte leefgebieden met voldoende nestgelegenheid, dekking, zomer- en wintervoedsel heeft ervoor gezorgd dat tal van akkervogelsoorten er de laatste jaren sterk op achteruit zijn gegaan. Typische akkervogels zoals de veldleeuwerik en de patrijs krijg je daardoor steeds minder in het vizier op het platteland.

Niet alleen Nederland, maar ook Engeland, België en Duitsland worden met dezelfde dalende cijfers geconfronteerd. Maatregelen op dit terrein zijn noodzakelijk om deze achteruitgang te stoppen en te zorgen voor meer duurzame akkervogelpopulaties. Met de patrijs als doelsoort ging hiervoor in 2017 het vierjarige (2016 – 2020) Europese Interegg North Sea Region project ‘Partridge’. Van start.

Voor dit project heeft Zaadhandel Neutkens de volgende mengsels beschikbaar:

  • Partridge – bloemenblok
  • Partridge – Keverbank

BEKIJK OOK:

UW ADVISEUR

GEERT-JAN LUEB

partridge 2

PARTRIDGE

partridge 1

PARTRIDGE