Historie

1922 Driek Neutkens

In 1922 begon Driek Neutkens uit Knegsel op zijn landbouwbedrijf met de verkoop van land- en tuinbouwzaden. In 1965 nam zoon Jan Neutkens het handelsbedrijf over en verplaatste het naar het huidige adres in Vessem. Jan Neutkens bouwde het bedrijf verder uit. Nieuwe ontwikkelingen werden op de voet gevolgd en zo gebeurde het dat hij in de Kempen een goede toekomst zag in de teelt van mais en voedergewas voor het rundvee.

De omvang van de teelt van mais groeide snel, mede door de inzet van Jan Neutkens. Voordat de mais zijn intrede deed was de teelt van aardappelen als voer voor de koeien zeer gebruikelijk. De pootaardappelen werden door Jan Neutkens verkocht. Om de verkoop van de pootaardappelen in stand te houden zocht Jan naar nieuwe afzetmogelijkheden voor de aardappelen. Toen hij met de verwerkende industrie in contact kwam is hij zich daar op gaan richten. De teelt van voeraardappelen verdween en de verwerkende industrie nam steeds meer aardappelen af.

Jan en Toos Neutkens

In 1995 heeft Sjaak Blok samen met een medewerknemer het bedrijf overgenomen van Jan Neutkens. Vanaf 2012 is Sjaak Blok de volledige eigenaar van het bedrijf. Sjaak is opgegroeid op een akkerbouwbedrijf in de Noordoostpolder en na de HAS in 1988 in dienst gekomen van Neutkens. Vanaf begin 2018 heeft Neutkens gekozen om zich meer te richten op de zaaizaden voor de biologische landbouw en zaden voor verbeteren van de biodiversiteit zoals akkerranden, bermen, mengsels voor bijen en vlinders etc. Het werkgebied is uitgebreid naar geheel Nederland en België. In de buitendienst voor biologische landbouw zijn 4 medewerkers (parttime) werkzaam. Voor de verkoop van de zaden voor de natuur en openbaar groen hebben we één medewerker in dienst. Vanaf 2022 is Neutkens niet meer actief in de contractteelt van frites aardappelen.

Jan en Sjaak vieren 100-jarig jubileum

De mengmachine stelt ons in staat om de mengsels voor weide, groenbemesting of akkerranden zelf te maken en altijd NAK gecertificeerd. We maken ook mengsels op maat. Neutkens beschikt over meerdere magazijnen voor opslag van zaaizaden. Op de proeftuin schuin tegenover het bedrijf worden de één- en meerjarige mengsels voor de natuur getoond. De andere helft van de proeftuin wordt gebruikt voor de biologische landbouw. In 2022 bestond het bedrijf 100 jaar.