De juiste keuze voor zomergraan wordt bepaald door een aantal aspecten, namelijk:

  • Grondsoort
  • Beschikbaarheid van mest
  • Droogtegevoeligheid
  • Onkruiddruk

Als veevoer zijn zomertarwe, – triticale of -gerst over het algemeen het meest geschikt. Een mengteelt met veldbonen is ook mogelijk met sommige graansoorten.

Bekijk hieronder ons keuzeschema voor de juiste graansoort of neem contact op voor advies op maat >>.