Onkruid is bij voorjaarsinzaai vaak een groot probleem. Het bijmengen van haver scheelt enorm. Haver is de meest groeikrachtige dekvrucht. Ook zomergerst is geschikt. Het graan zorgt voor snelle grondbedekking. De grasklaver of luzerne ontwikkelt zich onder de haver. Eind juni staat er dan meestal een flinke snede haver.

1ste snede structuurrijk

De droge stofopbrengst van de eerste snede bestaat voor een groot aandeel uit haver en een zeer beperkt aandeel grasklaver of luzerne. Het is structuurvoer en maar beperkt geschikt voor hoogproductief melkvee. Het kan gemaaid worden zodra een bloemstengel is gevormd en de grasklaver of luzerne voldoende is ontwikkeld om te berijden. Na het maaien ziet het gewas er soms armetierig uit maar dat herstelt meestal razendsnel.

Bemesten voor inzaai

Bij voorjaarsinzaai is het wel goed om de grasklaver en luzerne vóór zaai wat te bemesten. Op zandgrond of lichte grond helpt het de jeugdgroei als vóór een grondbewerking een klein beetje mest wordt gebruikt. 10 ton drijfmest of een klein beetje vaste mest is al voldoende. Op zwaardere kleigrond is het vaak niet gewenst om in het voorjaar met zware mechanisatie het land te berijden. Daar beter niet bemesten of eventueel een klein beetje hulpmeststof gebruiken.

Braak leggen bij probleemonkruiden

Wanneer op het perceel veel probleemonkruiden voorkomen kan het goed zijn eerst een periode te braken. Zeker onkruiden als ridderzuring, kweek of distel zijn te reduceren als de grond een aantal maanden goed zwart wordt gehouden.