Onderzaai van klaver in graan kan erg gunstig zijn. Als de klaveronderzaai goed lukt, blijft de klaver tot de oogst laag en kan deze na de oogst snel ontwikkelen. De koolstofrijke stoppel en de stikstofrijke klaver is een perfecte combinatie. Er wordt relatief veel stikstof gebonden. De gebonden stikstof wordt door de koolstof vastgehouden en er komt relatief veel stikstof vrij in het volgend groeiseizoen.

Kies voor witte en/of diploïd rode klaver. Stem de keuze van de klaversoort af op het inzaaitijdstip van de klaver, het soort graan en de stand van het gewas. Kies bijvoorbeeld voor 7 kg witte klaver of voor 8 kg diploïde rode klaver. Bij witte klaver valt nog te kiezen voor een weideklaver of een cultuurklaver. Klaver kan op een goed moment (vaak einde uitstoeling) ingezaaid worden. Dit kan met een zaaimachine of evt. met een wiedeg. Inwerken is niet altijd nodig.

Slagingskans

Het nadeel van klaveronderzaai is de slagingskans. Klaveronderzaai wil nog weleens mislukken bij een droog voorjaar. In dat geval is het jammer van de ca. € 80,- zaaizaadkosten. Bedenk dat het na graan vrijwel altijd mogelijk is om een goede groenbemester te zaaien. Voordeel van een groenbemester na oogst is dat de slagingskans veel hoger is en dat nog een stoppelbewerking na het graan uitgevoerd kan worden.