Met minder voor de hand liggende grassen als kropaar en rietzwenk in een mengsel kan de veehouder hoogwaardig voer produceren met goede eiwitgehaltes. Het mengsel is zo samen te stellen dat het goed aangepast is aan droge omstandigheden. De telers moeten wel wat extra zorg bij de zaai en de start van de groei geven aan een dergelijk mengsel.

Kropaar en rietzwenk

Kropaar en rietzwenk zijn trage kiemers en ze vestigen zich langzamer dan andere grassen. Dat ze droogtetolerant zijn maakt ze wel interessant voor de hoge zandgronden. Moeilijker is dat je op die gronden ook wat minder vocht hebt bij de zaai. Je moet de omstandigheden dus gebruiken, als het meezit. Dan kunnen de soorten zich goed vestigen.

Een andere eigenschap van met name de kropaar is dat hij vroeger dan andere grassen door schiet. Op tijd maaien is het advies. Zo voorkom je dat voederwaarde en smakelijkheid minder worden. In het eerste jaar op de AgroProeftuin moesten de initiatiefnemers  even wennen aan het kruidenrijke en droogtetolerante weidemengsel, vanwege het grote verschil ten opzichte van de gebruikelijke weide van Engels raaigras. Toch heeft het mengsel goed opgebracht. „Ik denk dat de opbrengsten en de voederwaardes in de komende jaren nog omhoog kunnen met een beter management en begeleiding.”

Klavers en luzerne

Met kropaar moeten ook de andere componenten in het mengsel aangepast worden aan een vroeg maaimoment. De klavers en luzerne in het mengsel en de andere kruiden combineren goed bij de kropaar en het rietzwenkgras. „De kwaliteit is uiteindelijk heel mooi. We haalden zonder bemesting en zonder beregenen een ruw eiwitgetal van 200.”

De betere verwachtingen door enige ervaring worden bevestigd door de ervaringen op boerderij Aver Heino. Rob Overesch van dat bedrijf vertelt dat hij het mengsel van Neutkens inzaaide op de meest droogtegevoelige grond van het bedrijf. Ook hij had te maken met een trage kiem en ontwikkeling en met een hoge onkruiddruk, maar nu het mengsel gevestigd is, is hij heel tevreden over de prestaties.

Droogtetolerante mengsel

Qua voederwaarde zegt Overesch dat kropaar en rietzwenkgras wat minder naam hebben dan Engels raaigras, maar het droogtetolerante mengsel presteert wel veel beter onder deze speciale omstandigheden. „Voor de zekerheid hebben we een keer doorgezaaid met klaver, om die op peil te houden in het mengsel.” Overesch maait tijdig en niet te laag. Het perceel is een maaiperceel dat wat verder van huis ligt. Door de ligging is beregenen niet mogelijk. Dat is een andere reden om te kiezen voor dit droogtetolerante mengsel.