Er bestaat een mogelijkheid om mais te combineren met stokbonen. Deze stokbonen zijn speciaal geselecteerd op gelijktijdige afrijping met de mais. De bonen kunnen bij de mais gemengd worden en op de zelfde manier en tijdstip gezaaid worden. Een goede zaaidichtheid is 45.000 zaden bonen (1 eenheid) en 80.000 zaden mais per hectare. De bonen dienen vlak voor zaaien geënt te worden met de juiste rhizobium bacteriën.

In tegenstelling tot vorig jaar geldt in 2022, als wijze van proef, een “algemene ontheffing” voor het gebruik van gangbaar stokbonen zaad voor mengteelten.

Klaver is dé motor achter ieder biologisch bedrijf

Een belangrijk nadeel van iedere mengteelt (dus ook graan met erwten of veldbonen) in een rotatie met grasklaver is het feit dat de “vlinderbloemigenspiraal” niet wordt doorbroken. Voor een succesvolle en duurzame klaverteelt is vruchtwisseling essentieel. Een vlinderbloemige tussenteelt is dus nadelig voor de klaver. Een oplossing zou kunnen zijn om na de mais/stokbonen een wintergraan te telen en daarna pas weer grasklaver in te zaaien.

Voordelen Nadelen
Meer eiwit, verdubbeling ten opzichte van enkel mais Iets latere afrijping, het gewas blijft langer groen
Hogere droge stof opbrengst Vlinderbloemige – stikstofbinding is nadelig in rotatie met grasklaver!
Stikstofbinding Moeilijker te sturen rantsoen door mengsel van VEM en eiwit.
Snellere bodembedekking en onkruidonderdrukking
Meer biodiversiteit