Proeftuin 2022

Onze proeftuin heeft de belangrijke functie om onze adviezen en mengsels te optimaliseren. Daarnaast is het natuurlijk ook een “etalage” waarmee we kunnen laten zien welke mogelijkheden er zijn. We proberen en zaaien allerlei bestaande en “nieuwe” soorten en mengsels.

Momenteel doen we proeven met groenbemestermengsels. Deze week hebben we ons derde proefveld gezaaid met ruim 50 verschillende mengsels om interacties tussen groenbemesters te bekijken en zo mengsels te kunnen optimaliseren. Deze proef is op onze open dag te zien.