Groenbemesterkeuze en niet-kerende grondbewerking

Niet-kerende grondbewerking (NKG) wordt steeds vaker toegepast. Één van de moeilijkste punten van NKG is de juiste keuzes maken bij de groenbemesters. Een goed geslaagde groenbemester speelt een cruciale rol om de bodemstructuur op te bouwen. Let op dat de groenbemester niet de teelt van volgend jaar in de weg zit.

Gelukkig is er inmiddels veel praktijkervaring en zijn mengsels in de loop der jaren (veel) beter geworden. Zaadhandel Neutkens heeft inmiddels een aantal standaardmengsels die in veel situaties voldoen voor NKG. Om bepaalde problemen te voorkomen adviseert ons Bioteam mengsels op maat.

Neem hiervoor vrijblijvend contact op met de landbouwadviseurs.

1. Allereerst: bepaal zo goed mogelijk waar welke teelt volgend jaar komt

Bepaal de keuze van de groenbemester op basis van het teeltplan, voor- en volgvrucht. Is de teelt van volgend jaar nog onduidelijk: vermijd en spreid dan risico en neem veilige keuzes.

2. Bij NKG kies je duidelijk beter voor een breed mengsel

Hoe breder het mengsel hoe groter de stimulans op de bodemstructuur. Een aantal groenbemestersoorten zijn buitengewoon lastig weg te krijgen, vermijd deze beter. Zo zijn wintergraan, grassen haast alleen met zeer intensieve bodembewerking weg te krijgen. Ook bladrammenas is erg lastig.

3. Met of zonder (zomer)graan

Voor zaai tot (ongeveer) 15 september zou je twee hoofdkeuzes kunnen onderscheiden: mengsels met (zomer)graan en mengsels zonder (zomer)graan. Zomergraan overwintert meestal (ook bij strenge winters) en dat is vaak een groot voordeel. Dit is een voordeel voor teelten waarbij de bodem in het voorjaar wat dieper in moet drogen. Denk aan aardappel en ruggenteelten. Ook bij late teelten is het een voordeel als de bodem langer bedekt en begroeid is. Denk aan sperzieboon, pompoen, mais.

Bij vroege teelten kiest men beter voor een mengsel dat makkelijker weg te krijgen is zonder zomergraan. Denk aan ui, vroege spinazie, erwt en suikerbiet.

5. Beschouw groenbemesters als een volwaardige teelt

Besteed bij NKG veel aandacht aan de vlakligging, omdat dit al de vlakligging is voor het zaaibed van de volgende teelt. Een goede opkomst is belangrijk voor de onkruidonderdrukking. Zaaitechniek moet voor mengsels goed op orde zijn. Beregening kan helpen om een gelijkmatige en snelle opkomst af te dwingen. Zaaitijdstip heeft een invloed op de snelheid van bodembedekking en de kans dat het afvriest (later zaaien dan vriest het veel minder snel uit). Bemest een groenbemester indien nodig.

6. Bestel het groenbemesterzaad op tijd

Op deze manier mis je geen groeidagen, pak je er niet naast en ben je meestal ook nog goedkoper uit. In de piek van het “groenbemesterseizoen” staat alles op scherp en zijn zaken soms tijdelijk niet leverbaar of uitverkocht.

Alle Optima groenbemestermengsels zijn bij uitstek geschikt voor bedrijven die NKG toepassen. Alle mengsels zijn zowel verkrijgbaar met gangbare zaden als een variant die op biobedrijven gebruikt mag worden.