Bufferstroken en biodiversiteit

Een verhoogde biodiversiteit rond uw akker trekt nuttige insecten en bestuivers aan. Die insecten trekken ook vogels aan. De nuttige insecten en vogels vormen natuurlijke vijanden voor diverse plaagdieren.

In kader van de eco-activiteiten (GLB) heeft Zaadhandel Neutkens een aantal mengsels samengesteld voor het aanleggen van bufferstroken met kruiden.

In Engeland is er bij een zeer groot akkerbouwbedrijf uitgebreid onderzoek gedaan naar diversiteit.

Op de bedrijfsdelen met meer ecologische habitat waren duidelijk meer bestuivers en natuurlijke vijanden. Een diverse rand is bij uitstek een geschikte habitat voor vogels en insecten.

Bufferstroken en biodiversiteit

  • Bufferstroken: Deze mengsels zijn door onze adviseurs samengesteld en voldoen aan de eco-activiteiten (Gemeenschappelijk  landbouwbeleid). Op basis van traaggroeiende grassen en diverse klavers en kruiden.

  • Stimuleren van nuttige insecten en biodiversiteit: Diverse mengsels voor akkerranden: biologische of gangbare mengsels, kleurrijke mengsels of mengsels met inheemse soorten.

Neem voor een passend advies contact op met uw adviseur

UW ADVISEURS

Pim_Clotscher

PIM CLOTSCHER

Sander-Bernaerts

SANDER BERNAERTS

Kees-Hotting

KEES HOTTING

ZAADHANDEL NEUTKENS