Tagetes (afrikaantjes)

bestrijding van Pratylenchus penetrans

Tagetes

Teelt u gewassen die gevoelig zijn voor wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans, dan is het zeer verstandig om Tagetes (afrikaantjes) als groenbemester op te nemen in uw teeltplan. Dit is een zeer goede bestrijder van wortellesieaaltjes. Deze plant produceert een stof die dodelijk is voor het aaltje als hij de wortels binnendringt.

Behalve voor het bestrijden van wortellesieaaltjes is de teelt van tagetes ook goed voor de structuur en organischestof gehalte in de bodem. Tagetes kan pas vanaf half mei worden gezaaid. Eerder is niet mogelijk, omdat het gewas vorstgevoelig is. Vooral in de beginperiode moet de grond voldoende vochtig zijn voor een goede kieming.

Onkruidbestrijding in Tagetes
Een goede onkruidbestrijding in Tagetes is noodzakelijk omdat aaltjes zich kunnen vermeerderen op de aanwezige onkruiden. Circa 10 dagen na opkomst kunt u het beste een bespuiting uitvoeren met een combinatie van Goltix (metamitron) en Betanal (fenmedifam). De dosering is afhankelijk van de onkruiddruk, het organische stofgehalte van de bodem en het type tagetes.

Wij adviseren Tagetes Patula. Alleen dit soort tagetes geeft maximale doding van Pratylenchus penetrans. Neem voor meer informatie en advies op maat contact op met uw Neutkens adviseur:

WIJ ZIJN BEREIKBAAR:

ma – vr 8:00 – 17:00

0497 – 59 17 94

ONZE LOCATIE

UW ADVISEUR

MARK v.d. BROEK
MARK v.d. BROEKOost Brabant – Noord Limburg
06 51993881
“Goede teeltbegeleiding is mijn speerpunt”
FRANK SCHEPENS
FRANK SCHEPENSMidden en Oost Brabant
06 51818941
“In de basis zit de meeste winst, is mijn ervaring”
DAAN BRESSERS
DAAN BRESSERSKempen - Zuid en Oost Brabant
06 51224551
“Een klant verder helpen staat bij mij op 1”
SANDER BERNAERTS
SANDER BERNAERTSbiologische landbouw
06 51224552
“Mijn uitgangspunt: de natuur heeft altijd gelijk”
PIM CLOTSCHER
PIM CLOTSCHERbiologische landbouw
06 83521185
“Een biologische teelt tot een succes maken geeft erg veel energie”