Bladrammenas

effectieve aaltjesbestrijding

Bladrammenas

Bladrammenas zorgt voor aanvulling van de onttrokken organische stof. Daarnaast is bladrammenas een gewas dat het bietencystenaaltje intensief kan bestrijden. Daarvoor moet het ras wel resistent zijn. Is een ras namelijk niet resistent dan zullen de aaltjes vermeerderen met opbrengstderving als gevolg. Ook onkruiden vermeerderen aaltjes. Daarom is het van belang een snelle grondbedekking te verwezenlijken.

Onze ervaren adviseurs staan voor u klaar voor passend ras- en teeltadvies voor bladrammenas: