Japanse haver

effectief tegen P. penetrans

Japanse haver

Pratylenchus penetrans, ook wel wortellesie-aaltje genoemd, wie heeft er nooit van gehoord? Een aaltjessoort welke veelvuldig voorkomt op de lichtere gronden. Veel gewassen (denk aan peen, aardappelen, lelie, etc.) ondervinden de nodige schade. Groeiremmingen met als gevolg lagere opbrengsten en minder kwaliteit.

Exito
Dit ras kenmerkt zich door een snelle beginontwikkeling en veel bladmassa. Het ras Exito is als enige Nak gecertificeerd en voldoet daarmee aan de eisen voor zaaigranen. Hierdoor is het gegarandeerd vrij van wilde haver en kiemt minimaal 90%.

Astrigosa/Luxurial
Astrigosa/Luxurial behoort tot de groep Avena Strigosa (ook wel Japanse haver genoemd). Van deze soort is bekend datzij een slechte waardplant is voor Pratylenchus penetrans. Het effect van een teelt van Avena Strigosa is vergelijkbaar met zwarte braak. Proeven in zowel binnen- als buitenland hebben dit overduidelijk aangetoond. Gemiddeld ligt de reductie na een teelt van Avena Strigosa op 50 – 70%, zie onderstaande proefresultaten met Astrigosa.

Astrigosa kan als groenbemester geteeld worden, een groot voordeel in vergelijking met tagetes. Een voorteelt van een hoofdgewas is dan ook nog steeds goed mogelijk.

Teeltadvies Japanse haver
Zaaitijd april -september
Zaaidiepte 1- 2 cm
Zaaizaadhoeveelheid 60 – 80 kg per ha
Startgift stikstof 60 – 65 kg per ha
Grondsoort geschikt voor alle gronden

zaai onderwerken na 10 – 12 weken.

Eigenschappen

  • belangrijk nematoden-effect, o.a. Pratylenchus penetrans
  • onkruidonderdrukkend (allelopatisch effect)
  • snelle starter
  • zeer hoge organische stof productie
  • vorstgevoeliger dan gewone granen