Soedangras

enorme organische stof opbrengst

Soedangras

Soedangras ( Sorghum ) is een graan soort welke in Nederland niet veel geteeld wordt. Het is een ideale groenbemester voor na de teelt van vroege gewassen of boomkwekerij gewassen. Doordat de plant 2 tot 3 meter hoog kan worden levert het veel organische stof voor in de bodem. Bij een goed groeiseizoen tot wel 70 ton per hectare.

Soedangras zorgt voor een structuur verbetering. Het gewas is in staat om ondergronds evenveel massa te maken als bovengronds. Vooral bij droge periodes is het noodzakelijk om niet te snel water te geven. Het gewas zal dan dieper in de bodem wortelen op zoek naar water.

Bij vertering in de bodem komt blauwzuurgas vrij welke aaltjes tegen gaan. Tijdens de groei van Soedangras vind er een vermeerdering plaats van het aaltje Pratylenchus penetrans welke na onderwerken van het gewas weer snel gedood wordt.

Wij hebben het ras Piper in ons advies welke al enkele jaren succesvol geteeld is.

Enkele tips voor het telen van Soedangras:

  • Zaaien tussen eind mei en begin augustus
  • 30 kg per hectare
  • Hakselen en vervolgens onder frezen
  • Weinig watergift i.v.m wortelvorming

Neem contact op met uw adviseur