Tagetes (afrikaantjes)

bestrijding van Pratylenchus penetrans

Tagetes

Teelt u gewassen die gevoelig zijn voor wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans, dan is het zeer verstandig om Tagetes (afrikaantjes) als groenbemester op te nemen in uw teeltplan. Dit is een zeer goede bestrijder van wortellesieaaltjes. Deze plant produceert een stof die dodelijk is voor het aaltje als hij de wortels binnendringt.

Behalve voor het bestrijden van wortellesieaaltjes is de teelt van tagetes ook goed voor de structuur en organischestof gehalte in de bodem. Tagetes kan pas vanaf half mei worden gezaaid. Eerder is niet mogelijk, omdat het gewas vorstgevoelig is. Vooral in de beginperiode moet de grond voldoende vochtig zijn voor een goede kieming.

Onkruidbestrijding in Tagetes
Een goede onkruidbestrijding in Tagetes is noodzakelijk omdat aaltjes zich kunnen vermeerderen op de aanwezige onkruiden. Circa 10 dagen na opkomst kunt u het beste een bespuiting uitvoeren met een combinatie van Goltix (metamitron) en Betanal (fenmedifam). De dosering is afhankelijk van de onkruiddruk, het organische stofgehalte van de bodem en het type tagetes.

Wij adviseren Tagetes Patula. Alleen dit soort tagetes geeft maximale doding van Pratylenchus penetrans. Neem voor meer informatie en advies op maat contact op met uw Neutkens adviseur.