Erwten

Mengteelt met gras voor meer eiwit

Zelf krachtvoer telen samen met gras

De teelt van erwten, al dan niet in mengteelt, levert diverse interessante voordelen op. Dat weet ook de familie Hubens te Beesel, die al sinds 2004 erwten in mengteelt met gras als GPS oogst.

Alles wordt in een werkgang gezaaid, de trekker is uitgerust met aan de fronthef de Viconstrooier met het graszaad, 35 kg/ ha voor ondiepe zaai. Achter de trekker hangt een Lemken zaaibedcombinatie met een 3 meter brede Amazone pijpenzaaimachine welke de 110 kg erwten/ha vakkundig op een diepte van 4 à 5 cm zaait. Zo snel mogelijk na de inzaai wordt er gerold om latere evt. mogelijke rijsporen te voorkomen, dit werkt perfect. De erwten en het grasmengsel groeien gezamenlijk op, van concurrentie is nauwelijks sprake.

Erwten/gras heeft tijdens de groeiperiode meestal weinig extra verzorging nodig. Meestal vindt de oogst plaats vanaf de tweede helft van juli, dit is vooral afhankelijk van de weersvooruitzichten. De erwten zijn nu in het zgn. harddeegrijpe stadium bij 40 à 50% drogestof. De twee schijvenmaaiers zonder kneuzer voeren probleemloos hun taak uit en de zon en wind doen de volgende drie dagen hun werk, waarna voorzichtig geharkt wordt. Om peulverlies zoveel mogelijk te voorkomen, is het belangrijk om niet over de erwten te rijden.

Ongeveer 14 ton verse massa per ha wordt geoogst. Direct na de oogst blijft goed grasland over, geen enkele grondbewerking is nog nodig en met een paar weken staat de eerste grassnede die dankbaar gebruik maakt van de gratis nageleverde stikstof, al te pronken.

Ons team van ervaren specialisten staat voor u klaar voor slim ras- en teeltadvies voor voedererwten: