Klavers

effectieve N-binder voor meer droge stof en eiwit per hectare

Meer gras, meer eiwit, meer N-ruimte

Klavers in grasland binden stikstof en zorgen voor extra eiwit. Daarnaast verbeteren klavers de verteerbaarheid en voederwaarde. Klaver telen is niet moeilijk, maar vraagt meer aandacht dan alleen gras. Het is belangrijk dat de goede stappen gezet worden bij de inzaai. De pH moet op zandgrond >5,5 zijn. Klavers kunnen goed in het voorjaar worden ingezaaid of doorgezaaid.

Voor beweiden is witte klaver over het algemeen zeer geschikt. Rode klaver is meer geschikt voor maaiweides al zijn er ook rode klaverrassen die goed persistent zijn bij beweiden. Tussen klaverrassen is er veel verschil in productiviteit. Deze opbrengstverschillen kunnen zomaar 20 tot 50% zijn! Voor grasland waar zowel gemaaid als beweid wordt, is het belangrijk zowel witte als rode klaver in te zaaien.

Klaver doorzaaien kan het beste in het voorjaar gebeuren. Dit kan op verschillende manieren. Geef de klaver wat voorsprong door zeer kort te maaien en eventueel wat te plagen. In de eerste periode na zaai niet beweiden en maai de snede na het doorzaaien wat vroeger. Zaai alleen als er ook voldoende vocht is voor de kieming.

Ons team van ervaren specialisten staat voor u klaar voor slim ras- en teeltadvies voor rode en witte klaver:

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief delen wij tips, adviezen en relevante ontwikkelingen op het gebied van de biologische teelt. Schrijf u hier in en we houden u op de hoogte!