Nieuw Nederlands Weiden is dé oplossing voor melkveehouders die meer vers gras willen omzetten naar melk maar beperkt tijd willen besteden aan weiden. Met Nieuw Nederlands Weiden kun je een hogere vers grasopname met een gezonde melkproductie combineren. Het systeem is overzichtelijk voor zowel de melkveehouder als de koe, omdat voor beiden, elke dag, duidelijk is waar ze aan toe zijn. Daarbij maakt Nieuw Nederlands Weiden het weiden robuust voor wisselende weersomstandigheden en kun je de rest van je huiskavel gewoon in één keer maaien met je veldkavel.

De vuistregels

  1. Maak 4-6 percelen van gelijke oppervlakte (weideplatform)
  2. Iedere dag roteren naar een nieuw/vers perceel (en blijven draaien, nooit 2 dagen op hetzelfde perceeltje)
  3. Bijvoeding sturen op 8 cm stoppel bij uitscharen
  4. Normaal maairegime (4-5 weken) voor smakelijk gras

De basis van dit systeem is roterend standweiden. Belangrijke succesfactor is iedere dag consequent blijven rouleren naar een volgend perceel. Dit blijf je op 4-6 percelen doen, totdat er weer etgroen staat op de gemaaide percelen. Richtlijn zijn percelen van 1,75 ha bij 80 melkkoeien en 2,5 ha groot voor een bedrijf van 120 melkkoeien. Dit is afhankelijk van de grootte van de huiskavel en het aantal koeien uiteraard. In het schema onderaan deze pagina zijn 4 varianten als voorbeeld uitgewerkt.

Enorme grasgroei

Op dit moment is de grasgroei enorm hoog. Dat betekent voor het beweidingssysteem een keuze maken:

  • Meer uren gaan weiden (meer vers gras omzetten naar melk) of
  • Minder beweidbaar-oppervlak / meer percelen gaan maaien met de 1ste snede

Het is van belang om niet teveel weideresten te hebben om de smakelijkheid van het gras langer goed te houden.