Brabants Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Het Zeeuwse Landschap en Vogelbescherming Nederland zijn in oktober 2016 een groot grensoverschrijdend beschermingsproject gestart om de ernstig bedreigde patrijs te redden.

In Nederland is 95 procent van de patrijzen verdwenen als gevolg van schaalvergroting en intensivering van de landbouw. Ook in de ons omringende landen is de patrijs sterk in aantal afgenomen. Met het Interreg-project PARTRIDGE willen natuurorganisaties in Engeland, Schotland, Duitsland, België en Nederland laten zien dat er op het moderne platteland nog wel degelijk toekomst is voor de patrijs. Deze ooit zo gewone boerenlandvogel staat al jaren op de Rode Lijst.

Hieronder de samenstellingen van de Partridge Keverbank en de Partridge Bloemenblok meerjarig.

Partridge Keverbank

Timothee – 36%
Roodzwenkgras – 20%
Kropaar – 12%
Beemdlangbloem – 12%
Ruwbeemdgras – 1,4%
Rolklaver – 1,4%
Schapenzuring – 1,4%
Duizendblad – 1,4%
Gewone brunel – 1,4%
Knoopkruid – 1,4%
Koninginnekruid – 1,4%
Luzerne – 1,4%
Pastinaak – 1,4%
Rode Klaver – 1,4%
Vertakte leeuwentand – 1,4%
Witte klaver – 1,4%
Ruwe smele – 1,4%
Bladrammenas – 1,4%

Zaaidichtheid: 12,5 kg / ha

Partridge Bloemenblok meerjarig

Boekweit – 20%
Vlas – 19%
Zonnebloem – 8%
Haver – 8%
Bladrammenas – 8%
Oude rogge – 8%
Bladkool – 7%
Venkel – 6%
Grote kaardebol – 6%
Cichorei – 5%
Honingklaver – 3%
Luzerne – 2%

Zaaidichtheid: 12,5 kg / ha

Meer informatie

Voor meer informatie over het Interreg-project PARTRIDGE, zie link:

https://www.brabantslandschap.nl/ons-werk/beschermen-en-beheren/soortenbescherming/akkervogels/partridge/