Veel grasklaverpercelen zijn behoorlijk toegetakeld door de droogte. Waar veel boeren hoopten dat de percelen weer zouden bijtrekken, lijkt dit tegen te vallen. Veel grassen zijn verdroogd en onkruiden duiken massaal op in de percelen. Onderstaand de tips van Neutkens om droogteschade in het grasland aan te pakken:

  • Voor wie de mogelijkheid heeft is scheuren, een tussenteelt van graan, maïs of bijvoorbeeld voederbiet en dan opnieuw inzaaien de beste optie. Scheuren geeft de mogelijkheid om weer ‘schoon’ te beginnen en makkelijk van onkruiden en ongewenste grassen af te komen. Daarnaast benut een tussenteelt de vrijgekomen nutriënten uit het oude grasland en verschraalt het de bodem lichtelijk. Met name de klaver is gebaad bij een pauze, oftewel een korte vruchtwisseling.
  • Scheuren en opnieuw inzaaien met grasklaver is wel mogelijk, maar voor de klaver niet optimaal. Hoe minder klaver er in de oude zode zit, hoe meer geschikt deze optie is.
  • De goedkoopste mogelijkheid is doorzaaien, de slagingskans is echter afhankelijk van vele variabelen. De belangrijkste is wellicht geluk. Let op dat de bestaande zode door het doorzaaien beschadigd wordt.

Machines

Er zijn verschillende machines op de markt, elk met voor- en nadelen. Er zijn grofweg twee varianten:

  • Eggen (al dan niet met egalisatiebord) met opbouwzaaimachine. Deze machines kunnen onkruid en ongewenste grassen verwijderen, brengen het zaad oppervlakkig  in de grond en rollen het ook niet aan. Voor een goede ontworteling van onkruiden volstaat één keer eggen meestal niet. Toch kan doorzaaien met een eg prima, zeker op vochtige bodem met veel dauwnatte periodes of wat regen.
  • Schijvenzaaimachines (o.a. Vredo). Voordeel van deze machine is dat het zaad iets beter in de grond wordt gebracht en enigszins wordt aangedrukt met een rol. Belangrijk nadeel is dat deze machine niet beschadigd en onkruiden en slechte grassen ongemoeid laat. Een voorbewerking met een wiedeg is eigenlijk onontbeerlijk.

Meer informatie

Wil je meer informatie over diversiteit in het grasland, dan kunt u contact opnemen met Pim Clotscher via 06 – 83521185.