De weersomstandigheden in Nederland worden steeds extremer. Neem bijvoorbeeld de buitengewone droogte van afgelopen jaar. Daar is veel grasland niet tegen bestand. Afgelopen jaar is (wederom) gebleken dat kruidenrijk grasland beter is opgewassen tegen extreme weersomstandigheden. Ons advies aan biologische melkveehouders is om de mogelijkheden van diversiteit in het grasland te benutten.

Ruwvoertekorten

Door de droge zomer kampen veel boeren niet alleen met ruwvoertekorten, ook de grasklaverpercelen laten nog steeds tekorten zien. Door de inzet van meer diversiteit in het grasland kunnen boeren zich beter wapenen tegen extreme droogte of extreme regenval.

Droogtetolerante grasklavermengsels

Voor zowel maaien als beweiden zijn diverse kruidenrijke alternatieven mogelijk. Denk hierbij niet alleen aan mengsels met als basis Engels raaigras. Er zijn bijvoorbeeld ook hele goede droogtetolerante maaimengsels met minder voor de hand liggende grassen als rietzwenk, kropaar, rode klaver en persistente kruiden. Deze componenten zijn efficiënt met water en/of wortelen heel diep. En niet geheel onbelangrijk: diversiteit smaakt! De voederwaarde van diversiteit in het grasland blijft op niveau. Daarbij is het wel belangrijk dat dergelijke mengsels zorgvuldig op het gebruik worden afgestemd. Maatwerk is daarin lonend.

Volledig voor gaan

Het is spannend om met diversiteit in het grasland te beginnen. Maar half werk loont vaak niet. Door een handje vol cichorei en smalle weegbree toe te voegen aan het grasklavermengsel ziet de boer niet veel verschil. De melkveehouder moet grotere stappen durven zetten om de positieve effecten ervan te zien.

Meer informatie

Wil je meer informatie over diversiteit in het grasland, dan kunt u contact opnemen met Pim Clotscher via 06 – 83521185.