Antoine Wouters kiest bij de teelt op zijn boomkwekerijbedrijf altijd voor gewasondersteunende maatregelen. Organische stof, een levende bodem en het gebruiken van de biologie maken de planten sterker, zegt hij. Bloemenmengsels passen helemaal bij zijn bedrijf.

Foto: Rondom de wortel is het actieve bodemleven zichtbaar.

Strengere milieuwetgeving

Voor veel ondernemers is een strengere milieuwetgeving een behoorlijke uitdaging. Boomkweker Wouters uit Wuustwezel ziet er liever een kans in. Hij hoopt ook dat de gewone burger ziet dat veel telers grote stappen hebben gezet om duurzamer te gaan werken. „Als ons mengsel van groenbemesters bloeit, zeggen de mensen in het dorp ‘de zonnebloemen zijn er weer’. Wij laten dan zien dat het een mengsel is van heel veel soorten en met een doel. Als je dat uitlegt krijgen de mensen zulke grote ogen.”

Stroken bloemenmengsels

Als we met Antoine Wouters tussen de boomkwekerijgewassen lopen, vallen de stroken met bloemenmengsels tussen de taxusplanten op. Om de tien bedden van 1.60 breed is een bloemenstrook aangelegd. Het zijn de spuitpaden die Wouters vroeger met gras inzaaide. Nu het bloemen zijn, is maaien niet meer nodig. Ieder jaar zaait de kwekerij weer een mengsel eenjarigen, om zo plaats te bieden aan natuurlijke vijanden en de bodem rijk aan leven te houden.

Jaarrond bloemen

Het is begin februari, maar toch zitten er bloemetjes in de stroken. Wouters: „Wij willen het leven op het bedrijf een ‘boost’ geven. Op zo’n warme februaridag zie je hoeveel dat doet.” Hij schudt aan wat planten en een wolk van insecten vliegt op. Jaarrond houdt de boomkweker leven in de stroken.

Investering

In de jaren dat Wouters over ging op steeds meer natuurlijke teeltwijze moest eerst geïnvesteerd worden, maar volgens Wouters zijn de kosten nu dalend. „Ja, het gaat nu boekhoudkundig beter. Biologie kost natuurlijk ook geld. De planten groeien iets trager, maar het product is beter. We kunnen er niet meer voor vragen. Klanten van ver weg komen toch vaak naar ons toe, omdat ze vertrouwen in onze producten hebben.”