Nieuwe medewerker Kees Hotting brengt kennis en ervaring met groenbemestermengsels mee naar Zaadhandel Neutkens. Hij kijkt graag naar de ervaringen in de biologische sector als voorbeeld voor alle telers.

Als akkerbouwer uit de Wieringermeer staat Kees Hotting al jaren midden in de landbouw. ‘Ik teel aardappelen, graan en suikerbieten, zoals de meeste akkerbouwers en daarbij uien en knolselderij voor de vrije markt. Mijn nieuwe werk als adviseur bij Zaadhandel Neutkens combineer ik met kleinschalig akkerbouwer zijn.’

Adviseur in Noord-Nederland

Met Kees in het team naast Geert-Jan Lueb, Sander Bernaerts en Pim Clotscher heeft Zaadhandel Neutkens een noordelijke medewerker erbij om advies te geven bij een groeiende vraag naar zaden en zadenmengsels voor land- en tuinbouw en natuurbeheerders. In het noorden ziet Kees zeker interesse. Daarbij valt het hem op dat mengsels en de snelle ontwikkeling daarin de telers in de regio sterk aanspreekt. ‘Er wordt veel geschreven en gepraat over groenbemesters en zadenmengsels, maar veel telers wachten af en kijken eerst de kat uit de boom. Mensen willen zien en ervaren wat het doet. Daarom zijn onze demovelden her en der zo belangrijk.

Kees deed op zijn eigen bedrijf veel ervaring op met groenbemesters in een ploegloos systeem. Hij zaaide vele jaren proefveldjes met verschillende soorten. Het op maat samenstellen van mengsels spreekt hem aan in de mogelijkheden bij Neutkens. ‘We werken met een aantal standaardmengsels èn we kunnen mengsels samenstellen naar wens van de telers. Voorafgaand aan het oogsten van graan of een ander gewas, moet je al nadenken over de volgteelt en daar de groenbemesters op afstemmen.’

Aaltjes

Zeker in bouwplannen met kool heeft het de voorkeur van Kees om geen Brassica-soorten in de groenbemestermix te hebben en voor bijvoorbeeld een pootaardappelteelt kan de teler kiezen voor een groenbemester die zo min mogelijk schadelijke aaltjes voor dat gewas vermeerdert. Toch is hij ook niet heel bang voor deze bodemdiertjes: ‘Aaltjes onderdruk je in een gezonde bodem. Het heeft dus bijvoorbeeld veel zin om nuttige schimmels te  stimuleren. Schimmeldraden beschermen de plantenwortels tegen het binnendringen van aaltjes. Daarom moet je terughoudend met chemie zijn, want die doodt ook de gunstige schimmels in de bodem.’ et is een lange weg om meer samen te  werken met het bodemleven, denkt Kees. ‘Het kiezen van de juiste groenbemester is een belangrijke factor.

Akkerranden

Op de vraag wat Kees een mooie ontwikkeling bij Zaadhandel Neutkens vindt, zegt hij direct dat hij veel ziet in mengsels voor akkerranden. ,Vaak zie je veel onkruid in akkerranden, maar dat hoeft niet met het juiste  mengsel en een goed onderhoud. Bij een goed mengsels heb je in het eerste jaar een beetje werk. Je maait aan het begin van de teelt de onkruidkoppen eruit, waarna het mengsel van gras en bloemen mooi dicht groeit en weinig onderhoud meer nodig heeft.’

Mengsels naar wens van de klant

Het grote assortiment bij Zaadhandel Neutkens spreekt Kees enorm aan. ‘Als je dan zelf mengsels gaat samenstellen, dan zit er voor elk wat wils bij en is er voor elke sector een oplossing. Het kan helemaal naar de wens van de klant. Dat vind ik erg interessant en mooi.’

Op het gebied van kringlooplandbouw en werken met meer biodiversiteit kijkt Kees ook graag naar de biologische telers. ‘Ik denk wel gangbaar, maar kijk ook naar bioboeren. Zij hebben veel ervaring op een ander vlak. Zo kun je soms veel van elkaar leren.