Terug van weggeweest: de voederbiet. Ook in de biologische teelt wordt er veel over gesproken. Maar het areaal blijft klein, want bioteelt van voederbieten is niet eenvoudig.  Daarom bieden we 8 tips om succesvol voederbieten te telen.

Biologische teelt van voederbieten vereist een goede (akkerbouw) mechanisatie voor met name de onkruidbestrijding. Denk aan een brander, goede wiedeg en een goed uitgeruste schoffelmachine. De meeste veehouders beschikken niet over dit soort machines. En vaak kunnen ze met de input die nodig is om voederbieten te telen, ook andere beter salderende gewassen telen. Om nog maar niet te spreken van de angst voor structuurschade tijdens de oogst.

8 tips voor succesvol voederbieten telen

Cruciaal is de periode tussen zaaien en de eerste onkruidberstrijding. Deze periode is grotendeels bepalend voor het slagen of mislukken van de teelt.  Enkele praktische tips:

  1. Maak een vlak en niet te los zaaibed. Het zaadje moet in de vaste vochtige grond gezaaid kunnen worden.
  2. Probeer een vals zaaibed te maken.
  3. Niet te vroeg zaaien in verband met de bodemtemperatuur. Het best vanaf tweede helft april
  4. Zaaidiepte circa 1 cm In de vochtige ondergrond
  5. Branden vlak voor opkomst
  6. Zodra alle planten boven staan kan er worden begonnen met voorzichtig eggen
  7. Snel beginnen met alleen schoffelen, daarna combineren met vingerwieder of torsiewieder.
  8. Schoffelen en eggen af blijven wisselen of combineren zo lang het gewas het toelaat.