Melkveehouder Dick Dankers werkt samen met akkerbouwers Annewillem en Max Maris. Ze wisselen grasklaver en mest uit. De veertig kilometer afstand tussen de bedrijven blijkt geen probleem. De samenwerking voelt goed en het elkaar wat gunnen draagt bij aan de goede band tussen de bedrijven.

De samenwerking tussen de biologische bedrijven van Dankers en Maris houdt al zo’n vijftien jaar stand. Annewillem Maris: „Wij leverden de grasklaver eerst aan een biologische geitenhouder, maar die stopte ermee. Via onze teeltadviseurs gingen we op zoek naar een nieuw koppelbedrijf. Zo kwamen we in contact met Dick Dankers.” Dankers boert sinds 1998 biologisch en groeide van 80 naar 150 stuks melkvee en 100 stuks jongvee. „Daarom zochten we samenwerking voor de voervoorziening. Het leek dat Maris wat te veel voer zou hebben, maar in de praktijk bleek dat we het allemaal wel nodig hadden.” Maris is realistisch over samenwerken: „Een 100 procent aansluiting bij de behoefte van een koppelbedrijf is er nooit. Ik denk dat we in onze samenwerking een hele goede verstandhouding hebben opgebouwd. Er is begrip voor elkaar.” Dankers levert vaste mest en drijfmest. De vaste mest vindt Maris het mooiste, maar beide mestsoorten komen op zijn land.

Afspraken

Eerst bezochten de ondernemers elkaar en maakten ze kennis. Afspraken werden op een papiertje gezet en ondertekend. Nu volstaat een mailtje. Daarin staat hoeveel hectare grasklaver en hoeveel vrachten mest er wanneer komen. Bij groeizaam weer kan Maris meer grasklaver of grasklaverbrok leveren. „Bij droogte kan de productie wat lager zijn, maar dan is de waarde van dat voer hoger voor Dankers.” De veehouder onderstreept dat: „Bovendien is dan de afstand naar Maris positief. Als hier de zandgrond verdroogt en de productie stilvalt, groeit het daar op de klei relatief goed.”

Dat de afspraken in hectares gaan en niet in tonnen product is bewust gekozen. Grasklaver is een rustgewas voor de familie Maris. Ze zaaien het na de aardappeloogst, waarna het twee seizoenen staat. De meerwaarde zit voor een belangrijk deel in de kwaliteit van de bodem na die periode. In het najaar komt de productie op gang, in het eerste zomerseizoen is de opbouw van organische stof in een versnelling en het gras van hele goede kwaliteit en in het volgende jaar is de productie op de oude graszode nog heel mooi.

Gunnen

Dankers levert de mest voor de grasklaverpercelen ‘gratis’. Dat hoort gewoon bij de deal. Heeft hij meer mest, dan biedt hij die Maris ook het eerste aan. „Kunnen we nog wat missen, dan bellen we hem”, zegt de veehouder. De goede band is voor de partners belangrijker dan gewin op korte termijn. „We gunnen elkaar wat.” Dankers vindt de kwaliteit van Maris’ ruwvoeder top. Dat hangt samen met hoe Maris zijn land behandelt. „Hij is daar heel precies in. De snijwagens mogen op het land, maar de laders niet. Die moderne snijwagens hebben een lage bodemdruk, veel minder dan laders.” Door zorgvuldig met de bodem om te gaan, blijft de kwaliteit van het voer beter en is de opbrengst groter. „Maris haalt zo wel 16 of 17 ton droge stof per hectare in een groeizaam jaar.”

Geheim

Ondanks de afstand, houdt de samenwerking stand. Maris en Dankers verdelen de kringloop over een iets grotere afstand, maar niet zo groot dat er voer van ver nodig is. Beiden noemen ze ‘het elkaar wat gunnen’ als belangrijkste geheim in de goede samenwerking. Het vertrouwen spreekt uit de gemakkelijke afspraken. Wie op zoek is naar een geschikte samenwerkingspartner, raadt Maris aan bij elkaar te gaan kijken. „Het moet goed voelen en bij je eigen wensen als bedrijf aansluiten. Na een paar jaar ben je afgestemd op elkaar. Dat zie ik ook bij collega’s. Veehouders vragen vaak om snijmaïs, maar grasklaver past beter bij onze bedrijfsvoering.” Maris en Dankers halen kwaliteit uit de samenwerking en dat is voor hen belangrijker dan hoge saldo’s op voer en mest.