De proeftuin heeft een belangrijke functie om onze adviezen en mengsels verder te verbeteren. Op het proefveld hebben we “nieuwe” soorten kunnen proberen voor kruidenrijk gras, groenbemesters en natuurlijk onze natuurmengsels. Dit ondersteunt ons in een belangrijk speerpunt van ons bedrijf: namelijk het verder uitbouwen van onze kennis over biodiversiteit.

Afgelopen jaar heeft de proeftuin in Vessem ons ook veel lessen geleerd over ons eigen productenpakket. Zo hebben we goed verschillen kunnen zien tussen klaversoorten en -rassen die we gebruiken. Ook de verschillen in rietzwenk- en cichoreirassen waren groot en verrasten ons het hele jaar.

Dit jaar bouwen we onze proeftuin verder uit. De plannen hiervoor zijn al ver klaar. We gaan onder andere experimenteren met een aantal  kruidensoorten die (nog) vrijwel niet gebruikt worden. Tevens gaan we experimenteren met wat nieuwe klaverrassen en een aantal “oude” klaversoorten. En we gaan onderzoeken welke groenbemesters elkaar beïnvloeden in de beginontwikkeling.