Zaadhandel Neutkens en het Louis Bolk Instituut hebben in de Biokennisweek samen de workshop “Kruidenrijk grasklaver, 10 vliegen in 1 klap” georganiseerd. Deze workshop ging over de voordelen van productief kruidenrijk grasklaver. Pedro Jansen (Louis Bolk Instituut) liet zien dat kruidenrijke grasklaver betere opbrengst geeft in eiwit, drogestof en sporenelementen. Productief kruidenrijke grasklaver heeft daarnaast een betere beworteling en meer wormenaantallen.

Sander Bernaerts (Zaadhandel Neutkens) ging vervolgens in op resultaten uit het Jena-experiment waaruit blijkt dat de voordelen op het gebied van (eiwit)opbrengst, opbouw organische stof, waterinfiltratie, hoeveelheid mycorrhiza en zelfs activiteit van bijen groter wordt naarmate de diversiteit in het mengsel toeneemt. Pim Clotscher (Zaadhandel Neutkens) besloot de workshop met een aantal tips om kruidenrijke grasklaver tot een succes te maken.

  • Het belang van een goede en duurzame basis in het mengsel
  • Het belang van vruchtwisseling
  • Het belang om een mengsel af te stemmen op de omstandigheden.