Een deel van ons biologische assortiment is nu verkrijgbaar via de vernieuwde webshop.
We zijn nog volop bezig met het verder vullen, verbeteren en uitbouwen van ons online aanbod.

Bestel eenvoudig:

  • Weidemengsels
  • voedergrassen
  • klavers en kruiden(grasland)
  • groenbemesting
  • natuurmengsels
  • bloemenmengsels