Aanbod mais

Ambient:

 • ultra vroeg (FAO 120)
 • geschikt als maiskolvensilage (mks), korrel- en snijmais
 • snelle zetmeel vorming, goede voederwaarde
 • vroeg van het land, maar wel wat lagere opbrengst ten opzichte van “normale” rassen.

LG 31.207:

 • zeer vroeg (FAO 205)
 • geschikt als mks, en snijmais
 • massale mais, hoge uitschieters in opbrengst en VEM onder goede teeltomstandigheden.

Sy Talisman:

 • vroeg (FAO 210)
 • geschikt als mks, korrel- en snijmais
 • Zeer massale mais, met een snelle bodembedekking
 • in 2021 verrassend hoge VEM
 • allround ras voor alle grondsoorten.