Basisvragen en tips voor de groenbemester

Maak het uzelf makkelijk en maak tijdig een plan. Hoe eerder hoe beter. Hierdoor worden de keuzes beter en is de slagingskans groter. Belangrijke basisvragen en tips voor de groenbemester.

  • Welke teelt komt er na de groenbemester? Is dit niet bekend: welke teelt acht u het meest waarschijnlijk? Streef zoveel mogelijk naar vaste combinaties (voorvrucht – groenbemester – volgvrucht). Hierdoor wordt u ervaringsdeskundige met uw eigen bouwplan.

  • Wat vindt u belangrijk aan de groenbemester? Denk aan onkruidonderdrukking, stikstofbinding, makkelijk onder te werken, vorstgevoelig of juist niet. En spelen er misschien bepaalde ziekten of plagen die u niet wilt verergeren met een groenbemester?

  • Moet er nog bemest worden? Bedenk wat er op moet en regel dit ruim op tijd.

  • Noteer goed de keuzes zodat u dit voor andere jaren steeds kunt bijstellen.

  • Houd rekeningen met levertijd en bestel ruim op tijd. Hierdoor worden geen groeidagen gemist en kunt u werken als de tijd daar is.

Contacteer voor vragen of maatwerk onze adviseurs

UW ADVISEUR IN LANDBOUWZADEN

Sander-Bernaerts

SANDER BERNAERTS

UW ADVISEUR IN LANDBOUWZADEN

Pim_Clotscher

PIM CLOTSCHER

UW ADVISEUR IN LANDBOUWZADEN

MARCO D’HAENS

UW ADVISEUR IN LANDBOUWZADEN

KEVIN MANNENS

UW ADVISEUR IN LANDBOUWZADEN

Kees-Hotting

KEES HOTTING