Wintergewassen zaaien in het natte najaar

De natte weersomstandigheden maken het najaar tot een worsteling. Ook de geplande inzaai van wintergranen en winterleguminosen is nog lang niet allemaal gelukt. Hoewel het weerbericht nog niet veel verbetering laat zien is het in veel gevallen nog niet nodig de plannen al te veranderen.

Granen als spelt, triticale, wintertarwe en winterrogge zijn prima in december en zelfs in januari nog te zaaien. Winterveldboon kan heel december gezaaid worden. We adviseren nu wel om geen wintergerst en wintererwt meer te zaaien, dit wordt te risicovol. Kies beter voor een ander gewas.

Enkele tips voor deze omstandigheden:

  • Laat een goede kans niet onbenut. Onder natte omstandigheden is “niet kerend” zaaien lastiger. Soms geeft een extra trekker vóór de zaaicombinatie wel voldoende tractie om met minder slip en meer snelheid te kunnen zaaien. Anders is het ook een overweging om te ploegen en dan direct te zaaien of eventueel te spitzaaien. Spitzaaien kan alleen als er weinig tot geen onkruid of levende stoppelresten staan.

  • Neem niet te veel risico, ga niet te veel knoeien en zaai niet als kort na zaai heel veel neerslag wordt voorspeld. Als de toplaag direct na zaai verslempt is de kans op teleurstelling heel groot. Dit risico is uiteraard veel groter op lichte grond.

  • Bij late zaai is bemesting wel een extra aandachtspunt. Jonge, kleine planten hebben meer moeite aan voldoende voeding te komen. De weggroei verloopt dan traag en dit heeft forse consequenties voor de opbrengst. Dit kan (enigszins) worden verholpen door toch vroeg wat te bemesten met bijvoorbeeld een mestkorrel of vinasse.

  • Gebruik méér zaaizaad bij late zaai en verhoog de zaaihoeveelheid nog wat extra als de zaaiomstandigheden niet optimaal zijn. Het gewas krijgt minder tijd om uit te stoelen, dus zijn meer planten nodig om aan de gewenste aantal aren/m² te komen. Voor decemberzaai heb je al snel 20% meer zaaizaad nodig.

Bestel de wintergewassen via uw adviseur