Een vanggewas zaaien in maïs en graan met een drone

Als de maïs al wat hoger staat, wordt het moeilijker om een vanggewas te zaaien. Een oplossing kan het zaaien met een drone zijn. Om daar meer van te leren en er praktische ervaring mee op te doen, probeerde Pim Clotscher het in 2023 uit op zijn bedrijf in Sint Philipsland.

De maïs was hard gegroeid in de warme dagen van juni en begin juli 2023, wanneer Jan Wiersma en  Arjan Jansma van Qlobel met de drone op de Wilhelminahoeve komen. Met de drone werd in dit geval een mengsel van klavers gezaaid in het soms al menshoge gewas.

Pim Clotscher was nieuwsgierig naar de resultaten. Was dit een goede methode? Verdeelde de drone de zaden gelijkmatig? Pim volgde de groei de om te zien of de zaaimethode een egaal resultaat oplevert.

Resultaten in 2024

Een jaar later kijkt Pim enthousiast terug op de proef: “Het klavermengsel is heel goed opgekomen. Het was mooi gelijkmatig verdeeld. Dit zou dé uitkomst kunnen zijn voor inzaai op een perceel die met de machine moeilijk of niet begaanbaar is door het natte weer van dit jaar.” Pim hoopt dat de zaaimethode meer mogelijkheden voor telers toevoegt. Hij denkt daarbij aan het zaaien op percelen waar de trekker te veel zou insporen, bijvoorbeeld op een vochtige of drassige ondergrond, in hogere gewassen, zoals hier in de maïs of als slimme en snelle doorzaaimethode van klavers op kruidenrijk grasland.

“Je zou het kunnen gebruiken om meerdere keren kleine hoeveelheden door te zaaien. De kans van slagen van de klaverzaai in bestaande teelten en grasland neemt daarmee waarschijnlijk toe.”

Ervaringen in graan

Er zijn ook op verschillende graanpercelen klaver ondergezaaid met een drone. Groot voordeel is dat gezaaid kan worden tijdens periodes met veel regen. Terwijl alle machines stilstonden kon wél klaver ingezaaid worden. De ervaringen op een aantal percelen zijn goed. Een leerpunt was de breedte en verdeling. Toch heeft deze techniek een groot voordeel laten zien: zonder rijsporen tijdens natte omstandigheden kunnen werken.

Speciale mengsels

Inmiddels is er ook al wat meer bekend welke soorten en mengsels beter passen bij dronezaai. In behandeling van zaaizaden zijn ook wat ervaringen opgedaan zodat de zaden beter kiemen bij strooien op de toplaag.

Drone aan het werk

De drone die Pim in 2023 gebruikte is inmiddels vervangen door een groter exemplaar. Het team van Qlobel past waar nodig de drones aan om het zaaien succesvol uit te voeren, Drones kunnen al agrarische diensten verzorgen zoals het in kaart brengen van gebieden of het inspecteren van gewassen. Met het zaaien van een vanggewas in een groeiend gewas wordt de techniek zelfs voor werk ingezet, dat anders vanaf een trekker gebeurt. Qlobel doet dit al enige jaren en demonstreerde het op open dagen van proefbedrijven.

De dronepiloten kunnen 7 kilo zaad per vlucht meegeven. De snelheid en vlieghoogte van de drone bepaalt hoeveel zaad er per oppervlakte valt. De vliegers hebben al veel ervaring opgedaan met deze zaaimethode en kunnen daarom goed inschatten hoe ze de klus het beste kunnen aanpakken. Het maïsperceel van Pim is ongeveer anderhalve hectare. Het klaverzaad is fijn, dus kon de drone met hard vliegen snel het perceel helemaal doen. Hij vloog in banen het hele perceel. Dat kon met enkele keren bijvullen van het zaad.

De drone die Qlobel gebruikt kan inmiddels tot 25 kilo wegen. Vaak wordt zaad in een jasje van klei gebruikt. Het zaad valt niet in, maar op de grond, kan dan in de klei kiemen en daarna de wortels in de grond laten groeien. Op de Wilhelminahoeve gebruikte Pim ongecoat zaad. Dat is daardoor veel fijner. Onder de drone zit een molentje dat het zaad verdeelt over een bredere strook. Jan Wiersma controleerde of de verdeling op het oog goed leek en maakt een vliegplan waarmee de drone op alle gewenste plekken de gewenste zaadhoeveelheden kan neerleggen. De klaver ontwikkelde zich in de weken na de zaai goed en bleef zich goed en egaal ontwikkelen.

Om een goed beeld te krijgen van de effecten van inzaaien met de drone, doen 16 landbouwers in Twente mee met de pilot: “vanggewas in maïs met een drone.” Doel is om op een maisperceel deels het vanggewas in juni aan te brengen met een trekker en deels met een drone. Wageningen University and Research (WUR) voert de monitoring uit van deze pilot.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Neem voor een passend advies contact op met uw adviseur