Beschikbare maisrassen

  • LG 31.207: zeer vroeg (FAO 205), geschikt als mks, en snijmais Massale mais, hoge uitschieters in opbrengst en VEM onder goede teeltomstandigheden.

  • Sy Talisman, vroeg (FAO 210), geschikt als mks, korrel- en snijmais. Zeer massale mais, met een snelle bodembedekking. Allround ras voor alle grondsoorten.

  • Sy Liberty: vroeg (FAO 215), geschikt als mks, korrel- en snijmais. Hoge VEM en zetmeelopbrengst. Lang en massaal Sterk onderscheidend in snelle jeugdgroei.

  • DSV Likeit, ultravroeg (FAO 180), geschikt als mks, korrel- en snijmais Zeer vroeg en toch goede opbrengsten en voederwaarde!

  • Ambient: ultravroeg (FAO 120), geschikt als mks, korrel- en snijmais. Echt ultravroeg, met een snelle beginontwikkeling en een goede voederwaarde door snelle zetmeelvorming.

Tambudzai: Zaadvaste maispopulatie uit eigen Nederlandse Demeter productie

In samenwerking met Nordic Maize Breeding kunnen wij u iets bijzonders aanbieden: Tambudzai. Een heterogene, zaadvaste maispopulatie.

Heterogeen wil zeggen dat het gewas niet uniform, onderscheidbaar en stabiel is,  zoals dat meestal gebruikelijk is bij rassen. Bij een populatie wordt gestreefd naar het tegenovergestelde, namelijk zo veel mogelijk diversiteit. De uiterlijke verschillen worden gaandeweg de teelt steeds beter zichtbaar. Zo is er verschil in lengte, wortelpatroon en zelfs in kolf type en kleur. De populatie bestaat uit zowel dent als flint kolven wat een gezonde mix aan bestendig en onbestendig zetmeel geeft.

Tambudzai heeft een FAO van 210 en valt daarmee in het vroege segment. Deze populatie is te gebruiken voor zowel snij- als korrelmais. De beginontwikkeling is zeer goed, waardoor het gewas snel sluit.  De ziektegevoeligheid is laag, de stevigheid is zeer goed.

Bovendien biedt deze zaadvaste populatie boeren de mogelijkheid om zelf door te vermeerderen of door selectie een eigen populatie te creëren passend bij het bedrijf.

Neem voor een passend advies contact op met uw adviseur

UW ADVISEURS IN LANDBOUWZADEN

Pim_Clotscher

PIM CLOTSCHER

MARCO D’HAENS

KEVIN MANNENS

Kees-Hotting

KEES HOTTING