Beschikbare maisrassen

  • LG 31.207: zeer vroeg (FAO 205), geschikt als mks, en snijmais Massale mais, hoge uitschieters in opbrengst en VEM onder goede teeltomstandigheden.

  • Sy Talisman, vroeg (FAO 210), geschikt als mks, korrel- en snijmais. Zeer massale mais, met een snelle bodembedekking. Allround ras voor alle grondsoorten.

  • Sy Liberty: vroeg (FAO 215), geschikt als mks, korrel- en snijmais. Hoge VEM en zetmeelopbrengst. Lang en massaal Sterk onderscheidend in snelle jeugdgroei.

  • DSV Likeit, ultravroeg (FAO 180), geschikt als mks, korrel- en snijmais Zeer vroeg en toch goede opbrengsten en voederwaarde!

Tambudzai: Zaadvaste maispopulatie uit eigen Nederlandse Demeter productie

In samenwerking met Nordic Maize Breeding kunnen wij u iets bijzonders aanbieden: Tambudzai. Een heterogene, zaadvaste maispopulatie.

Heterogeen wil zeggen dat het gewas niet uniform, onderscheidbaar en stabiel is,  zoals dat meestal gebruikelijk is bij rassen. Bij een populatie wordt gestreefd naar het tegenovergestelde, namelijk zo veel mogelijk diversiteit. De uiterlijke verschillen worden gaandeweg de teelt steeds beter zichtbaar. Zo is er verschil in lengte, wortelpatroon en zelfs in kolf type en kleur. De populatie bestaat uit zowel dent als flint kolven wat een gezonde mix aan bestendig en onbestendig zetmeel geeft.

Neem voor een passend advies contact op met uw adviseur

Pim Clotscher is biodynamisch boer op de Wilhelminahoeve en teeltadviseur bij Neutkens. Hij was verantwoordelijk voor de zaadproductie van de Tambudzai. Pim vertelt graag wat meer over de Tambudzai: “Om productie en beschikbaarheid in eigen hand te houden is de zaadvaste maïspopulatie Tambudzai ontwikkeld. De Tambudzai is als biologisch heterogeen materiaal alleen toegestaan in de biologische sector en is daar ook voor veredeld.”

Door de genetisch brede basis van de Tambudzai is deze volgens de teeltadviseur robuuster onder wisselende en extreme omstandigheden. “De Tambudzai is sterk en gezond, de jeugdontwikkeling is goed, waardoor het gewas snel sluit. De opbrengst en kwaliteit zijn vergelijkbaar met hybriden rassen. De populatie bestaat uit zowel dent als flint kolven wat een gezonde mix aan bestendig en onbestendig zetmeel oplevert. Tambudzai heeft een FAO van 210 en is zowel geschikt voor snij- als korrelmaïs. Ook de combinatie met stokbonen of zonnebloemen is goed mogelijk. De heterogeniteit is in het veld al goed te zien: bijna geen plant is hetzelfde en ook de kolven variëren in vorm en kleur.”

“De (maïs)zaadveredeling wordt veelal gedomineerd door grote multinationals die naast bestrijdingsmiddelen ook zaden verkopen. De globale veredelingsprogramma’s van deze bedrijven leiden tot zeer uniforme maïsrassen met een smalle genetische basis die voornamelijk getest worden onder niet-biologische omstandigheden. Steeds vaker worden er patenten aangevraagd op natuurlijke eigenschappen, hoewel dit bij wet is verboden. Inmiddels is het aantal verleende patenten opgelopen tot meer dan duizend. Waren er zo’n 25 jaar geleden nog 6 Nederlandse partijen (waaronder Wageningen Universiteit) die snijmaïs veredelden, nu is Nordic Maize Breeding het enige 100% Nederlandse bedrijf dat echt in de regio veredelt”, vertelt Pim.

Wilhelminahoeve is een gemengd bedrijf in Zeeland gespecialiseerd in zaadteelt, opslag en schonen van vooral granen en peulvruchten. Door de eigen teelt en rassenselectie streven Wilhelminahoeve en Neutkens ernaar de biologische boer te voorzien van rassen en soorten passend bij het teeltdoel, de grondsoort en de regio.

“Zaad van de Tambudzai is te verkrijgen bij Neutkens en is tot stand gekomen door een oerdegelijke, eerlijke en toekomstbestendige samenwerking tussen een boer, een veredelaar en een zaadhandel”, besluit Pim.

UW ADVISEURS IN LANDBOUWZADEN

Pim_Clotscher

PIM CLOTSCHER

MARCO D’HAENS

KEVIN MANNENS

Kees-Hotting

KEES HOTTING