Groenbemesters

Zaadhandel Neutkens heeft vrijwel alle groenbemestersoorten “los op de plank” liggen. Zowel biologisch (indien beschikbaar) als gangbaar. Zaadhandel Neutkens besteedt veel aandacht aan het samenstellen van de mengsels. Er wordt bewust gezocht naar mengsels met veel diversiteit. Een grote diversiteit zorgt voor een verbetering van de bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid. De samenstelling is een resultaat van jarenlange ervaring in combinatie met testen op proefvelden en natuurlijk in de praktijk.

In 2022 zijn er uitgebreide proeven geweest met het testen van mengsels op onkruidonderdrukking.

Regeneratieve landbouw

Een toenemend aantal bedrijven werkt met regeneratieve methodes, volgens het concept van Dietmar Näser en Friedrich Wenz. Regeneratief staat voor een holistische aanpak gericht op het  verbeteren van de bodem, biodiversiteit, waterhuishouding, koolstofvastlegging en ook sociale en economische aspecten.

Belangrijk onderdeel in deze aanpak zijn groenbemestermengsels met een grote diversiteit. Neutkens maakt deze mengsels op maat voor gangbare en biologische bedrijven. Standaardmengsels voldoen vaak net niet omwille van vruchtwisseling. Wij hebben de mogelijkheden om uw gewenste mengsel op maat te maken.

Groenbemestermengsels op maat

Neutkens is sterk in maatwerk. Met onze adviseurs kunt u een mengsel samen laten stellen. Bijvoorbeeld voor bedrijven met kool in het bouwplan, een samenstelling met soorten specifiek voor ondiep ploegen of niet-kerende grondbewerking, een samenstelling gericht op maximale diversiteit voor een gezonde bodem etc.

Neem voor een passend advies contact op met uw adviseur

Standaard groenbemestermengsels

*Dit mengsel bevat zowel biologische als gangbare componenten. Deze gangbare componenten vallen in categorie 3 van de annex.

Assortiment groenbemesters

Doorworteling van een groenbemester

UW ADVISEUR IN LANDBOUWZADEN

Pim_Clotscher

PIM CLOTSCHER

UW ADVISEUR IN LANDBOUWZADEN

MARCO D’HAENS

UW ADVISEUR IN LANDBOUWZADEN

KEVIN MANNENS

UW ADVISEUR IN LANDBOUWZADEN

Kees-Hotting

KEES HOTTING