Het leveren van kwalitatief hoogwaardige zaden(mengsels), daar staat Neutkens voor. Om dit te bereiken, voert Neutkens – vaak in samenwerking met klanten – verschillende proeven uit. Zo leggen we regelmatig proeven aan bij klanten om in de praktijk te onderzoeken hoe bepaalde keuzes uitpakken. Hoewel wij veel leren van deze proeven, blijven de resultaten meestal onopgemerkt voor onze klanten. Daarom in hieronder een korte terugkoppeling van zaken waar Neutkens momenteel mee bezig is.

Demo’s groenbemesters voor NKG

Neutkens ondersteunt al meerdere jaren demo’s die op diverse bedrijven worden aangelegd door deelnemers van studiegroepen rondom Niet Kerende Grondbewerking (NKG). In deze demo’s wordt gezocht naar de ideale mengsels voor NKG. In 2019 hebben we bijvoorbeeld proeven gedaan met zaaidichtheid. Belangrijk onderdeel in de NKG-demo’s is de zoektocht naar mengsels die in het vroege voorjaar teelten als zaaiui of suikerbieten niet in de weg zitten. Interessant is dit jaar duidelijk weer de meerwaarde van mengsels op de bodemstructuur ten opzichte van een enkelvoudige gele mosterd.

Aanleg rassenproef cichorei

Het gebruik van kruiden in grasland staat steeds meer in de belangstelling. Bij de meeste kruiden is er geen veredeling gericht op gebruik in grasland. Bij cichorei en smalle weegbree is dit wel het geval. Voor begrazing zijn er van cichorei zogenaamde ‘bladtype’ beschikbaar. Er zijn ongeveer vier ‘bladtype’-rassen verkrijgbaar bij Neutkens. De oorsprong van deze rassen is o.a. Zuid-Amerika en Nieuw Zeeland. Omdat er in West- Europa nauwelijks onderzoek wordt gedaan zal Neutkens op eigen proefveld en bij klanten proeven aanleggen om rasverschillen te onderzoeken.

Proeftuin Vessem

Sinds 2018 hebben we vlak naast ons bedrijfspand in Vessem een eigen demoveld/proeftuin waar met name akkerranden en natuurmengsels worden uitgezaaid voor eigen waarneming en demonstratie. Jaarlijks wordt er in augustus een “Open tuin” georganiseerd en zijn klanten van harte welkom om een kijkje te nemen.

Doorzaaimachine voor kruidenrijk grasland

In Drenthe is Neutkens betrokken bij het project ‘doorzaaimachine voor kruidenrijk grasland’. Kartrekker van dit project is Peter Oosterhof uit Foxwolde. Peter is al enkele jaren bezig om zijn melkveebedrijf te verduurzamen door de inzet van kruidenrijk grasland en brede mengsels. In dit project ontwikkelt hij een machine die het zaaien van kruidenmengsels in bestaand grasland mogelijk maakt. Kruidenrijk grasland kan zorgen voor een hogere opbrengst en een langer weideseizoen. Onderzocht wordt wat de effecten zijn van doorzaaien (met deze machine) op bodemkwaliteit, bodemleven, biodiversiteit, opbrengst en voedingswaarde van het gewas. Meer informatie: https://agrarischenatuurdrenthe.nl/doorzaaimachine-voor-kruidenrijk-grasland

Doorzaaifrees

Constructie doorzaaifrees Peter Oosterhof

Ontwikkelingen bio voederbieten teelt

De biologische teelt van voederbieten is niet eenvoudig en is een akkerbouwmatige teelt. Veel biologische veehouders zijn er – na mislukkingen – weer mee gestopt. Het lastige van de voederbietenteelt zijn problemen met opkomst en de trage beginontwikkeling. Door lage plantgetallen, tweewassigheid of gemis aan essentiële mechanisatie valt de onkruidbestrijding vaak tegen. Er zijn twee interessante ontwikkelingen die de biologische voederbieten teelt een stapje vooruit kunnen helpen. Vanaf dit jaar bieden wij geprimed zaad aan van het ras Geronimo. Door te primen wordt het zaad als het ware voorgekiemd. Hierdoor wordt de opkomst egaler en ook iets sneller. Een andere ontwikkeling is het planten van bieten. De afgelopen jaren worden er succesvol bieten geplant. Als dit goed gaat kan er sneller worden begonnen met mechanische onkruidbestrijding. Voorzichtigheid is geboden, want het duurt even voordat de bietenplantjes goed vaststaan. Bieten planten is wel duur: het planten zelf kost al gauw 850,-/ha. Het plantgoed rond de 1800,-/ha. Plantenkwekerij Jongerius in Houten en West Plant Group in Venlo zullen dit jaar bietenplanten uitleveren aan hun klanten.

Biologische-voederbieten

Zaaiproef voederbietenplantjes