Mengsel van sterke grassen en kruiden presteert beter in droog seizoen.

Onderzoek in de Peel toont dat er mogelijkheden zijn om, zelfs in droge jaren, een goede voederproductie te halen. Droogtetolerante mengsels staan hiervoor garant, maar de teelt vereist bij aanvang wel extra aandacht.

Droogtetolerante mengsel

Melkveehouder Geene voerde het droogtetolerante mengsel aan zijn jongvee, dat het tot de laatste kruimel opvrat. Hij moet nog kijken wat het resultaat is van het voeren aan het melkvee. Wat Geene het meest opvallende vond in het droge jaar 2019 was dat het mengsel beter tegen die droogte kan dan zijn eigen grasland. „Thuis op mijn eigen bedrijf heb ik veel beregend en in de proef niet. Het kan eraan liggen dat het mengsel dieper wortelt en dat de verschillende planten elkaar beschaduwen. Zo heeft het mengsel minder last van de zon. Ik vond het bijzonder dat alles verdorde, behalve dat veldje van onze proef.”

AgroProeftuin de Peel

Op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel voeren initiatiefnemers zelf proeven uit. In het geval van het onderzoek aan kruidenrijk grasland met een mengsel van zaadbedrijf Neutkens namen veehouders Job Albers en Tom Geene dat initiatief. Geene verzorgt de proef van 2 hectare. Volgens Ronald Luijkx van de AgroProeftuin de Peel liggen er zo’n vijftien verschillende proeven op de proeflocatie in de Peel. „Het gaat om initiatieven die een bijdrage leveren aan de innovatie voor de agrarische bedrijven in de regio. De proeftuin is een initiatief van 17 gemeentes en 2 waterschappen in Noordoost Brabant.”

Neutkens, Albers en Geene willen in principe drie jaar doorgaan met de proef. „Ik ben nog net niet zo enthousiast als Job Albers, want ik wil eerst zien wat het doet met de melkkoeien. Ik word wel nieuwsgierig daarnaar, vooral omdat ik zag wat dit deed en hoe de eigen wei reageerde op de droogte.”

De initiatiefnemers verzorgen de proeven zelf en nemen monsters om te laten onderzoeken. Luijkx: „Het is goed om voorbeelden te laten zien, zowel vanuit de ervaring van de initiatiefnemers als op basis van de gegevens. Er ontstaat meer dynamiek en interactie op deze manier.” Voor Geene is het steeds wel even rijden, als er wat in de proef moet gebeuren, maar dat halve uurtje heen en terug heeft hij er wel voor over. Voordeel is dat de grond gratis te gebruiken is.

Kruidenrijke gras-klaver mengsel

Melkveehouder Tom Geene zaaide het kruidenrijke gras-klaver mengsel in het voorjaar van 2019 in. „Door de late zaai miste ik een eerste snede, maar het mengsel heeft toch heel goed opgebracht”, zegt Geene. „Alles is in balen gegaan en gewogen op de weegbrug. Monsters hebben we laten analyseren door de voerfabriek. Zo hebben we beknopte maar betrouwbare gegevens van de kwaliteit. Via Job Albers gaan alle gegevens naar de HAS voor analyse en verslaglegging.”