De regelgeving rondom maisteelt op zand en löss is op sommige punten gewijzigd. Voor de gangbare maisteelt was een melding nodig, uiterlijk 15 februari bij RVO. Bemesten met drijfmest op maisland is dit jaar pas toegestaan vanaf 15 maart. Voor de biologische teelt geldt dit NIET.

Let op: Percelen in omschakeling worden gezien als gangbaar. Het is gangbaar (of in omschakeling) wel toegestaan om een grassnede, voorafgaand aan de maisteelt te bemesten. Ook met betrekking tot de teelt van het verplichte vanggewas heerst zo nu en dan wat onduidelijkheid. Onderstaande tabel geeft duidelijkheid:

Mengsels zijn toegestaan, mits 2/3 bestaat uit ten minste één van bovenstaande vanggewassen. Voorwaarde is dat het ingezaaide mengsel in het najaar tot ontwikkeling komt.