De filosofie van zaadhandel Neutkens is het vergroten van de biodiversiteit op de akker. We streven en zoeken daarom naar zo breed mogelijke mengsels in bijvoorbeeld grasklaver en groenbemesters.

Ook uit onderzoek van onder andere het JENA-experiment en Wageningen University & Research bleken de voordelen van veel diversiteit. Het bewijst dat meer diversiteit zorgt voor meer koolstofopbouw, meer poriënvolume, meer bovengrondse en ondergrondse biomassa, meer waterinfiltratie en een hogere aggregaatstabiliteit (indicator voor de bodemstructuur).

Groenbemesters

Van diverse groenbemesters wordt soms gezegd dat niet alle soorten tot zijn recht komen. Wij herkennen dit niet. In goed bedachte mengsels zien wij in de praktijk vrijwel altijd alle soorten steeds goed terug. We zien wel dat een hoge basisbemesting niet gunstig is voor de diversiteit. En ook gele mosterd is wat ons betreft ongeschikt voor brede mengsels. Gele mosterd kan wel sterk de overhand nemen en andere soorten wegconcurreren. Ook zijn wij terughoudend met gebruik van gele mosterd omdat uit Duits onderzoek bleek dat gele mosterd de microbiële biomassa doet afnemen.

Afgelopen najaar bleek in een demo van het SPNA met 26 verschillende mengsels van 6 verschillende bedrijven dat Neutkens groenbemestermengsels bovengemiddeld scoren in biomassa en inhoudsstoffen (zie tabel).

Inhoud kg/ha
Ton/ha droge stofTon/ha verse opbrengstNKP
Neutkens groenbemester zeer divers2,219,5687711
Neutkens groenbemester zonder brassica’s1,920,756779
Neutkens groenbemester “Non Labour plus”1,924679112
Gemiddelde van 26 mengsels1,716,354658

Bron: resultaten metingen groenbemesterdemo 2020