Zaadhandel Neutkens investeert in kennis. Ook dit jaar is de proeftuin weer ingericht met ruim 150 veldjes om soorten en mengsels te tonen en proberen. Naast de proeftuin van ca 5000 m² worden dit jaar 2 zaken intensief onderzocht.

Interacties tussen groenbemesters

Een zeer belangrijk aspect van groenbemesters is de snelheid van grondbedekking. Erg bepalend hierbij is de interactie tussen verschillende soorten groenbemesters. Het is wel bekend dat sommige soorten planten elkaar helpen of juist niet. Het is echter niet of nauwelijks bekend hoe dit zit voor de verschillende soorten groenbemesters.

In 2 proefvelden (zand- en kleigrond) probeert Neutkens dit te ontrafelen. Op deze proefvelden worden verschillende combinaties groenbemester gezaaid en worden waarnemingen gedaan aan de beginontwikkeling.

Persistentie van kruidenrijk grasland en een regeneratief experiment

Stagiaire Kevin Mannens bezoekt in opdracht van Zaadhandel Neutkens verschillende klanten om kruidenrijke graslanden te beoordelen op diversiteit, een aantal jaar nadat is gezaaid. Daarnaast voert Kevin een experiment uit met een breed regeneratief mengsel voor beweiding.

Stagiaire Kevin Mannens beoordeelt de diversiteit in kruidenrijke grasland, enkele jaren na inzaai. Daarnaast experimenteert hij met een breed regeneratief mengsel voor beweiding.

Stagiaire Marco d’Haens doet onderzoek. Op deze proefvelden worden tientallen combinaties groenbemester gezaaid en worden waarnemingen gedaan aan de beginontwikkeling.