Er ligt een voorstel van het Biohuis om een verplicht aandeel van 10% niet gangbaar stro aan te voeren. Op dit moment is het nog altijd onduidelijk of dit voorstel volgend jaar geïmplementeerd gaat worden.

Het is wel duidelijk dat steeds meer biologische veehouders op zoek zijn naar biologisch stro. Dit omdat uit verschillende onderzoeken is gebleken dat residuen uit stro in de mest en dus op het land terecht komen. Gangbaar stro bevat meestal tussen de 2 en 8 residuen. Deze residuen komen meetbaar in de mest en op de akker terecht.

UW ADVISEURS

Pim_Clotscher

PIM CLOTSCHER

06 – 83 52 11 85

Sander-Bernaerts

SANDER BERNAERTS

06 – 51 22 45 52

Kees-Hotting

KEES HOTTING

06-23526659