Voedergewassen

De wereld is in een hoog tempo aan het veranderen. Prijzen van voedergewassen zijn hoog. In akkerbouw staat de afzet wat onder druk. In het voorjaar werden meer zomergranen gezaaid. Het is waarschijnlijk dat er ook meer wintergranen en winterveldbonen gezaaid zullen worden. In bijgevoegde overzicht zijn saldo’s van baktarwe, wintergerst, winterveldboon en korrelmais weergegeven. Het verschil is vaak niet een groot. Granen/ voedergewassen kennen een veel lager teelt- en afzetrisico.

5 Tips voor de teelt van wintergraan en winterveldboon

  • Kies het gewas dat het beste bij uw bedrijf past. Denk daarbij aan bemestingsruimte, onkruiddruk, afzetmogelijkheden, grondsoort. Overleg eventueel met afnemers (bijvoorbeeld collega veehouders)

  • Bedenk welk teeltsysteem het beste past. Denk hierbij aan volvelds versus zaaien op rijen. Zorg dat het systeem klopt (breedte wiedeg, breedte banden).

  • Bestel zaaizaad op tijd zodat er keuze is voor het juiste ras en dat de zaden er op tijd zijn

  • Wintergranen moeten goed kunnen starten. Een najaarsbemesting is soms gunstig.

  • Bedenk welk zaaitijdstip het beste past bij de situatie

Neem voor een passend advies contact op met uw adviseur